انتشارات

مقدمه‌ای بر فلسفۀ روان‌شناسی
تألیف دانیل وایسکاف و فرد آدامز
ترجمۀ ابوتراب یغمائی
۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۱۲,۵۰۰ تومان %۲۵ تخفیف
مجموعه‌مقالات کرونا و علوم عقلی
به کوششِ حسین شیخ‌رضایی
۱۲۰,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان %۲۵ تخفیف
ارادۀ آزاد؛ رهیافتی صدرایی
تألیف محمد حسین‌زاده
۸۰,۰۰۰ تومان۷۲,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف