انتشارات

اثولوجیا
با تعلیقات قاضی سعید قمی
با مقدمه و تصحیحِ سیدجلال‌الدین آشتیانی
ویراست جدید
ویراستار علمی: سیدمحمود یوسف‌ثانی
۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
سیر منطق جلد دوم
تألیف ویلیام نیل و مارتا نیل
ترجمۀ مهدی عظیمی
۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۶۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف