انتشارات

اندیشه‌نامۀ علوم عقلی اسلامی
توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، حقیقت وحی و حدوث و قِدَم عالم از منظر فیلسوفان، متکلمان و عارفان مسلمان
به کوششِ مهدی عبدالهی
۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان %۲۵ تخفیف
مقدمه‌ای بر فلسفۀ روان‌شناسی
تألیف دانیل وایسکاف و فرد آدامز
ترجمۀ ابوتراب یغمائی
۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۱۲,۵۰۰ تومان %۲۵ تخفیف
رموز اشراقی شاهنامه
نویسنده: بابک عالیخانی
۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۱۲,۵۰۰ تومان %۲۵ تخفیف
ناموجود