انتشارات

مجموعۀ رسائل ابن‌سینا (1)
ابوعلی حسین‌بن عبدالله ابن‌سینا
مقدّمه، تحقیق و تصحیحِ مقصود محمدی
ویراستاران علمی و زبانی: سیّدحسین موسویان، سیّدمحمود یوسف‌ثانی
۵۰,۰۰۰ تومان۳۷,۵۰۰ تومان %۲۵ تخفیف
اندیشه‌نامۀ علوم عقلی اسلامی
توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، حقیقت وحی و حدوث و قِدَم عالم از منظر فیلسوفان، متکلمان و عارفان مسلمان
به کوششِ مهدی عبدالهی
۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان %۲۵ تخفیف
رموز اشراقی شاهنامه
(شرح ابیات و حلّ رموز داستان سیاوَخش)
نویسنده: بابک عالیخانی
۱۸۵,۰۰۰ تومان۱۳۸,۷۵۰ تومان %۲۵ تخفیف