اخبار

Loading
آرشیو اخبار

رویدادهای علمی

موردی برای نمایش وجود ندارد.

انتشارات

 • تائوی اسلام
کتاب مرجع دربارۀ مناسبات مربوط به جنسیت در اندیشۀ اسلامی

  تائوی اسلام

  کتاب مرجع دربارۀ مناسبات مربوط به جنسیت در اندیشۀ اسلامی

  ۶۰۰,۰۰۰ تومان۴۸۰,۰۰۰ تومان
 • رسائل قیصری
  رسائل قیصری
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان۲۱۶,۰۰۰ تومان
 • المبدأ والمعاد
  المبدأ والمعاد
  ۴۷۰,۰۰۰ تومان۳۷۶,۰۰۰ تومان
 • فلسفۀ غرب و ترجمه
گزیدۀ مقالات همایش فلسفۀ غرب و ترجمه

  فلسفۀ غرب و ترجمه

  گزیدۀ مقالات همایش فلسفۀ غرب و ترجمه

  ۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • مباحثی در فلسفۀ منطق و زبان: دلالت‌شناسی
  مباحثی در فلسفۀ منطق و زبان: دلالت‌شناسی
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • خلقت آدم (ع)
بررسی دلالت‌های آن در الهیات و علوم انسانی از دیدگاه علامه طباطبایی (ره)

  خلقت آدم (ع)

  بررسی دلالت‌های آن در الهیات و علوم انسانی از دیدگاه علامه طباطبایی (ره)

  ۲۶۰,۰۰۰ تومان۲۰۸,۰۰۰ تومان
 • نظام منطق
  نظام منطق
  ۵۱۰,۰۰۰ تومان۴۰۸,۰۰۰ تومان
 • اختیارات مظفری
  اختیارات مظفری
  ۷۲۰,۰۰۰ تومان۵۷۶,۰۰۰ تومان
 • فضیلت فکری در کار دانشگاهی
  فضیلت فکری در کار دانشگاهی
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان۲۲۴,۰۰۰ تومان
 • دیگری
مجموعه‌مقالات همایش بزرگداشت
روز جهانی فلسفه سال 1400

  دیگری

  مجموعه‌مقالات همایش بزرگداشت

  روز جهانی فلسفه سال 1400

  ۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان
مشاهده انتشارات

دوره های آزاد

 • بهمن پازوکی
آموزش زبان آلمانی

  بهمن پازوکی

  آموزش زبان آلمانی

  تاریخ شروع بهمن 1402
 • محمدجعفر جامه بزرگی
فلسفه اسلامی با محوریت کتاب بدایه‌الحکمه

  محمدجعفر جامه بزرگی

  فلسفه اسلامی با محوریت کتاب بدایه‌الحکمه

  تاریخ شروع بهمن 1402
 • معصومه قربانی آندرسی
کتاب محسوس تا معقول

  معصومه قربانی آندرسی

  کتاب محسوس تا معقول

  تاریخ شروع بهمن 1402
 • سیدمحمود یوسف‌ثانی
الهیات نجات

  سیدمحمود یوسف‌ثانی

  الهیات نجات

  تاریخ شروع بهمن 1402
 • منوچهر صدوقی سها
منتخب فتوحات

  منوچهر صدوقی سها

  منتخب فتوحات

  تاریخ شروع بهمن 1402
 • محمدجواد اسماعیلی
تاریخ فلسفه؛ فلسفه در قرن هفدهم میلادی

  محمدجواد اسماعیلی

  تاریخ فلسفه؛ فلسفه در قرن هفدهم میلادی

  تاریخ شروع بهمن 1402
 • شهین اعوانی
عملگرایی

  شهین اعوانی

  عملگرایی

  تاریخ شروع بهمن 1402
 • سیدمحمد سادات منصوری
مشکل سخت آگاهی در فلسفه ذهن و علوم‌شناختی

  سیدمحمد سادات منصوری

  مشکل سخت آگاهی در فلسفه ذهن و علوم‌شناختی

  تاریخ شروع بهمن 1402
 • بابک عالیخانی 
رموز اشراقی شاهنامه

  بابک عالیخانی

  رموز اشراقی شاهنامه

  تاریخ شروع بهمن 1402
همه دوره ها

به روایت داده ها

طرح های پژوهشی
آثار منتشر شده
اعضاء هیأت علمی
جوایز ملی و بین المللی

دسترسی سریع

کرسی­‌های علمی ترویجی

نشست‌ها