انتشارات

قسطاس الأفکار فی المنطق
شمس‌الدین سمرقندی
تصحیح، تقدیم و تحقیق اسدالله فلاحی
۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰۲,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
منطق و معرفت در اند‌یشۀ سهروردی 
شرح منطق حکمة‌الإشراق
تألیف مهدی عظیمی
۹۰,۰۰۰ تومان ۷۶,۵۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
یهودیّت
بررسی تاریخی
ایزیدور اپستاین
ترجمۀ بهزاد سالکی
۸۰,۰۰۰ تومان ۶۸,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف