انتشارات

فرهنگ فلسفه
مترجمان
شاپور اعتماد
غلامرضا اعوانی
شهین اعوانی
شهرام پازوکی
بهاء‌الدّین خرمشاهی
کامران ساسانی
بهزاد سالکی
ضیاء موحد

به سرپرستیِ
غلامرضا اعوانی
۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۶۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
تاریخ فلسفۀ معاصر غرب
تألیف بهمن پازوکی
۱۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
قسطاس الأفکار فی المنطق
شمس‌الدین سمرقندی
تصحیح، تقدیم و تحقیق اسدالله فلاحی
۱۲۰,۰۰۰ تومان ۹۶,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف