اخبار

نشست دفاعیات سقراطی با ارائه سید نعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده "دکتری فلسفه از دانشگاه تهران" 29 بهمن ماه برگزار می‌شود.
همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی
نشست اتهامات سقراطی با ارائه سید نعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده
گروه فلسفه غرب موسسه برگزار می کند :

انتشارات

حکمت سیاسی اسلامی جلد 7
علی اکبر علیخانی و همکاران
۷۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
حکمت سیاسی اسلامی جلد 2
علی اکبر علیخانی و همکاران
۷۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
حکمت سیاسی اسلامی جلد 3
علی اکبر علیخانی و همکاران
۷۵,۰۰۰ تومان
ناموجود