معرفی گروه فلسفه غرب

گروه فلسفه‌ی غرب یکی از گروه‌های پژوهشی مؤسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران است. این گروه از ابتدای تأسیس و استقلال مؤسسه در زمره‌ی گروه‌های پژوهشی آن بوده است و همان‌طور که در اساسنامه‌ی مؤسسه آمده، محور کار آن مطالعه در فلسفه‌ی غربی و فراهم آوردن آثاری برای شناخت و معرفی دقیق‌تر آن به جامعه‌ی علمی کشور است. بنا بر این اهداف، بخشی از فعالیت‌های گروه فلسفه‌ِی غرب به تدوین و اجرای طرح‌های پژوهشی درباره‌ی تاریخ فلسفه‌ی غرب، اندیشه‌های فیلسوفان غربی و مضامین و مسائل مهم و تأثیرگذار آن اختصاص دارد. بخشی دیگر از فعالیت‌ها شامل آموزش و پرورش دانشجویانی است که در مقطع دکتری فلسفه در مؤسسه به تحصیل می‌پردازند. علاوه بر این‌ها، گروه اهداف خود را از طریق برگزاری همایش‌ها، سمینارها و نشست‌های تخصصی نیز پی می‌گیرد. گروه فلسفه‌ی غرب، همچنین، در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی با دیگر گروه‌های پژوهشی مؤسسه همکاری دارد.   

اعضای گروه

مدیران گروه از آغاز تاکنون:

·        دکتر غلامرضا اعوانی

·        دکتر شهین اعوانی،

·        دکتر بهمن پازوکی،

·        دکتر امیرحسین خداپرست.

اعضای فعلی گروه:

·        دکتر مینو حجت،

·        دکتر امیرحسین خداپرست،

·        دکتر مسعود زمانی،

·        دکتر غلامرضا نظریان.

اعضای بازنشسته‌ی گروه:

·        دکتر غلامرضا اعوانی،

·        دکتر شهین اعوانی،

·        دکتر بهمن پازوکی.

طرح‌های جاری

·        دکتر مینو حجت: بازنگری نظریّات اخلاقی معاصر از منظر فلسفه‌ توصیفی ویتگنشتاین با محوریت مسأله‌ عینیّت اخلاقی

·        دکتر امیرحسین خداپرست: فلسفه‌ی اخلاق فیلیپا فوت

·        دکتر مسعود زمانی: پژوهشی فلسفی دربارۀ پیدایش و بسط علوم انسانی در نهادهای علمی جدید

·        دکتر غلامرضا نظریان: انسان‌شناسی فلسفی (بخش دوم: فلسفه‌ی اجتماعی)

دانشجویان دکتری

·        مرضیه اسکندری

·        شهاب شاکری

·        روح‌الله شاه‌محمدی

·        فراز عطار

·        حسین فتحعلی لواسانی

·        علیرضا کریمی

·        مهیار مرادی

 ·        هدیه یعقوبی