مدیریت نظارت و ارزیابی

جلیلیان3

 

  اطلاعات مدیر:   

حسین رستمی جلیلیان

تحصیلات: دکترای فلسفه

شماره تلفن محل کار: 02166966061

رایانامه: jalilian@irip.ac.ir

 

وظایف و اختیارات مدیریت نظارت و ارزیابی :
1- اجرای مصوبات و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت متبوع در خصوص ارزیابی عملکرد موسسه به‌ویژه فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی؛
2- جمع‌آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز در چارچوب مصوبات شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و تجزیه و تحلیل داده‌ها و دسته‌بندی اطلاعات مربوط به آن و تهیه گزارش برای ارسال به مبادی ذیربط؛
3- همکاری با گروه‌های نظارت و ارزیابی اعزامی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛
4- تهیه گزارش‌های مربوط به کیفیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اجرایی و ... و ارائه آن به ریاست موسسه جهت انعکاس به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری در مقاطع زمانی معیین؛
5- ارزیابی ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی، فرهنگی، دانشجویی، اجرایی و میزان کارائی برنامه‌ها و مقررات براساس عوامل و شاخص‌های تعیین‌شده؛
6- جمع آوری و ارائه نظرات و پیشنهادهای لازم در جهت اصلاح و بهبود کیفیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اجرایی و ...
7- ارزیابی روش تدریس اعضاء هیئت علمی موسسه از طریق تکمیل فرم‌های پرسشنامه توسط دانشجویان و نظرخواهی از دانش‌آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش و پژوهش در موسسه؛
8- بررسی و ارزیابی مستمر کارکرد گروه‌های آموزشی و واحدهای تابعه موسسه و ارائه گزارش به معاونت‌های ذیربط موسسه؛
9- بررسی مشکلات و موانع رشد کیفی آموزش و پژوهش در موسسه و ارائه طرح‌های مناسب جهت بهبود و افزایش سطح کیفی آموزش و پژوهش موسسه؛
10- نظارت و ارزیابی منظم فعالیت‌های مدیران موسسه با هماهنگی و همکاری معاونت‌های ذیربط؛
11- برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای اعضای هیئت علمی، مدیران و کارشناسان ذی ربط موسسه در جهت ارتقای کیفیت عملکرد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اجرایی و... با هماهنگی معاونت‌های مربوط؛
12- تهیه آئین‌نامه و دستورالعمل‌های لازم در زمینه مربوط؛
13- نظارت بر نحوه اجرای امتحانات میان‌ترم و پایان‌ترم موسسه؛
14- نظارت بر حسن‌اجرای کلیه قوانین و مقررات حاکم بر موسسه و ارائه گزارش موارد تخلف به ریاست موسسه و یا معاونت‌های ذیربط.
15- انجام کلیه امور محوله در زمینه نظارت و ارزیابی از طرف رییس موسسه.


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۳:۴۷