مدیریت امور پژوهشی

 

وظایف و اختیارات مدیریت امور پژوهشی:
1. انجام امور مربوط به برنامه‌های پژوهشی، موسسه و ارائه پیشنهاد و تغییرات لازم در برنامه‌های مصوب؛
2. فراهم‌آوردن امکانات لازم برای مطالعه و پژوهش‌های علمی و تاریخی و فرهنگی محققان و دانش‌پژوهان؛
3. ایجاد ارتباط و توسعه مناسبات علمی، تحقیقاتی و فرهنگی با مؤسسات ذیربط در داخل و خارج از کشور و تماس با انجمن‌ها، محققین و هیئت‌های علمی به‌ منظور تبادل دستاوردهای علمی و فرهنگی؛
4. فراهم‌آوردن تسهیلات لازم برای شرکت اعضای هیئت علمی موسسه در کنفرانس‌ها و سمینارهای تحقیقاتی، پژوهشی و کنگره‌های علمی و فرهنگی؛
5. بررسی و پیشنهاد عضویت موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در انجمن‌ها و مجامع بین‌المللی به معاونت ذیربط در چارچوب قوانین و مقررات کشور؛
6. تهیه و تدوین برنامه‌های پژوهشی، و آیین‌نامه‌ها و مقررات و اجرای آن پس از تصویب؛
7. انجام امور مربوط به خدمات ماشینی موسسه و تأمین و تجهیز سخت‌افزارها و نرم‌افزارها به‌منظور بالا بردن سطح کارایی موسسه؛
8. ابلاغ برنامه‌ها، قوانین و مقررات پژوهشی به گروه‌های پژوهشی و واحدها؛
9. سعی و کوشش در رفع نارسائی‌ها و مشکلات پژوهشی موسسه؛
10. انجام اقدامات لازم در مورد ایجاد هماهنگی در امور پژوهشی و گروه‌های پژوهشی به‌منظور اجرای قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها؛
11. نظارت بر حسن انجام وظایف کارکنان مربوطه و ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به معاونت ذیربط درخصوص فعالیت واحد تحت نظر؛
12. انجام سایر وظایف محوله از سوی معاونت بر حسب مورد؛


تاریخ بروزرسانی : ۴ دی ۱۴۰۰ ۱۵:۴۸