مدیر امور پژوهشی

 رادپور

  اطلاعات مدیر پژوهش:   

اسماعیل رادپور

تحصیلات: دکتری فلسفه و ادیان

شماره تلفن محل کار: 02167238250

رایانامه: radpour@irip.ac.ir


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ تیر ۱۴۰۲ ۱۳:۲۵

مدیریت امور پژوهشی

 وظایف و اختیارات مدیریت امور پژوهشی:

 1. انجام امور مربوط به برنامه‌های پژوهشی، موسسه و ارائه پیشنهاد و تغییرات لازم در برنامه‌های مصوب؛

2. فراهم‌آوردن امکانات لازم برای مطالعه و پژوهش‌های علمی و تاریخی و فرهنگی محققان و دانش‌پژوهان؛

3. ایجاد ارتباط و توسعه مناسبات علمی، تحقیقاتی و فرهنگی با مؤسسات ذیربط در داخل و خارج از کشور و تماس با انجمن‌ها، محققین و هیئت‌های علمی به‌ منظور تبادل دستاوردهای علمی و فرهنگی؛

4. فراهم‌آوردن تسهیلات لازم برای شرکت اعضای هیئت علمی موسسه در کنفرانس‌ها و سمینارهای تحقیقاتی، پژوهشی و کنگره‌های علمی و فرهنگی؛

5. بررسی و پیشنهاد عضویت موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در انجمن‌ها و مجامع بین‌المللی به معاونت ذیربط در چارچوب قوانین و مقررات کشور؛

6. تهیه و تدوین برنامه‌های پژوهشی، و آیین‌نامه‌ها و مقررات و اجرای آن پس از تصویب؛

7. انجام امور مربوط به خدمات ماشینی موسسه و تأمین و تجهیز سخت‌افزارها و نرم‌افزارها به‌منظور بالا بردن سطح کارایی موسسه؛

8. ابلاغ برنامه‌ها، قوانین و مقررات پژوهشی به گروه‌های پژوهشی و واحدها؛

9. سعی و کوشش در رفع نارسائی‌ها و مشکلات پژوهشی موسسه؛

10. انجام اقدامات لازم در مورد ایجاد هماهنگی در امور پژوهشی و گروه‌های پژوهشی به‌منظور اجرای قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها؛

11. نظارت بر حسن انجام وظایف کارکنان مربوطه و ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به معاونت ذیربط درخصوص فعالیت واحد تحت نظر؛

12. انجام سایر وظایف محوله از سوی معاونت بر حسب مورد؛


تاریخ بروزرسانی : ۱۳ آذر ۱۴۰۱ ۱۴:۴۴