فهرست عناوین طرح‌های پژوهشی موظف اعضای هیئت علمی مؤسسه

ردیف

مجری

نام طرح پژوهشی

1

محمدجواد اسماعیلی

«The elements of Avicenna's Physics ترجمه و تحشیة کتاب»

2

حسن امیری آرا

«بررسی انتقادی متافیزیکِ طبیعی‌شده»

3

حمید بهلول

«نظام بطلمیوسی و ترتیب و فاصلة ‌سیارات در دورة اسلامی: تاریخ نقدها و ابداعات»

4

شهرام پازوکی

«طرح مسألة تمدن اسلامی در ایران معاصر: نگاهی حکمی»

5

میثم توکلی بینا

«ردیه فیلوپونوس بر باور پروکلس در باب سرمدیّت جهان همیشگی (قسمت اول: دلایل 1 تا 5)»

6

محمدجعفر جامه‌بزرگی

«پژوهشی در مبانی و ادلّه تحقق عینی حرکت در فلسفه اسلامی»

7

غلامحسین جوادپور

«لاادری‌گرایی در باب باور به وجود خدا؛ ملاحظات معرفتی و امتدادهای الاهیاتی آن»

8

مینو حجت

«ترجمه‌ کتاب Ethics and the Limits of Philosophy نوشته‌ Bernard Williams همراه با مقدمه و حواشی توضیحی»

9

علی حسینخانی

«کواین، طبیعت‌گرایی، و مسئله معرفت اول شخصی»

10

محمدحسین زاده

«تحول مسأله وجود ذهنی در رویکرد اصالت وجودی صدرایی»

11

مالک حسینی

«راهنما و شرح تحقیقات فلسفی ویتگنشتاین»

12

امیر حسین خداپرست

«فضیلت و سیاست: دلالت‌های سیاسی نظریه‌ فضیلت»

13

علیرضا دارابی

تأثیر پذیرش شرطی مسور در منطق سینوی

14

اسماعیل رادپور

مقدّمه‌ای بر حِکمتِ ییجینگ، دفترِ تجلّیات

15

سیدمسعود زمانی

«پژوهشی دیگر در باب دازاین و انسان نزد هایدگر»/«پژوهشی فلسفی درباره پیدایش و بسط علوم انسانی در نهادهای علمی جدید»

16

احمد شه‌گلی

«رابطه بدن و نفس در آموزه‌های اسلامی»/«رابطه بدن با معرفت فلسفه اسلامی (با تأکید بر فلسفه ابن‌سینا و ملاصدار): بازخوانی، نقد و نظر»

17

فاطمه شهیدی مارنانی

«خوانش لئو اشتراوس از فلسفۀ فارابی: نگرشی معاصرانه به فلسفۀ اسلامی» 

18

حسین شیخ رضایی

«مدل‌های علمی به‌مثابه داستان»

19

فاطمه شیرمحمدزاده ملکی

«Binary Modal Logic and Unary Modal Logic»

20

بابک عالیخانی

«ترجمه و شرح کتاب هندوئیسم و بودیسم»

21

مهدی عبداللهی

«سوبژکتیویسم در فلسفه مدرن»/ «سوبژکتیویته و ابژکتیویتة تجربه دینی»

22

اسماعیل علی‌خانی

«عوامل اجتماعی روان‌شناختی الحاد»

23

اسدالله فلاحی

«تاریخ عکس نقیض در جهان اسلام»

24

سیداحمدغفاری قره‌باغ

 تألیف سه مقاله با عناوین: 

«مقایسه جایگاه نفس‌الامری ذات و تعیّنات الهی در دو منظر صدرایی و عرفانی»

«بررسی انتقادی دیدگاه ابن‌سینا درباره‌ رابطه ذات الهی و علم به ماسوا با تکیه بر آراء صدرالمتألهین»

«بررسی دیدگاه صدرالمتألهین در تبیین سازگاری علم الهی و اختیار انسان»

25

رضا کوهکن

«اندیشة جامع شیعی در نزد ابن‌ابی‌جمهور احسایی»

26

لیلا کیانخواه

«تصحیح علمی ـ انتقادی الهیّات النجاة شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا»

27

عبدالله محمدی/ میثم توکلی‌بینا

«حقیقت عمل و ترابط آن با معرفت، صفات و شخصیت انسان با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی(ره)»

28

حسن میانداری حسین

«نسبت اخلاق انسان در قرآن و تبیین‌های تکاملی اخلاق»

29

غلامرضا نظریان

«انسان‌شناسی فلسفی، بخش دوم: فلسفه اجتماعی»

30

سیدمحمود یوسف‌ثانی

«تصحیح انتقادی چهار رساله عرفانی ابن‌سینا (القصیدة العینیة، حی بن یقظان، رسالة الطیر، رسالة فی العشق)»

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۴۱

فهرست عناوین طرح‌های پژوهشی غیرموظف (قراردادهای پژوهشی)

ردیف

نام مجری

نام طرح پژوهشی

1

غلامرضا دادخواه

«تصحیح و تحقیق از یکی از آثار شمس الدین سمرقندی با نام «الانوار الالهیه»

2

علی معظمی

هستی‌شناسی سیاسی رسائل اسلامی معاصر

3

حسن امیری‌آرا

«پژوهشی در نسبت متافیزیک طبیعی شده و فلسفۀ تحلیلی زمان: هستی‌شناسی و فیزیک»

4

حامد بیکران بهشت

«طبیعت‌گرایی، داروین‌گرایی، و باورهای دینی»

5

محمدرضا اسمخانی

«توافقگرایی: دفاعی جدید از برساختگرایی اجتماعی»

6

محمدمهدی هاتف

«انواع طبیعی و روش علمی»

7

حسین حمداللهی

تنظیم و دسته‌بندی نسخه‌های خطی آثار ابن‌سینا و تهیه فهرست جامع

8

علی حسینخانی

«نسبی‌گرایی مفهومی و تمایز میان عدم تعین و تعین ناقص»

9

اسدالله فلاحی

تصحیح و تحقیق القسطاس فی المنطق

10

اسماعیل رادپور

«ترجمه و شرح وِدانْتَه‌سارَه (لُبّ حکمت وِدانْتَه) نوشتۀ سَدانَنْدَه»


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ۱۷:۴۵