گروه‌های پژوهشی

 گروه‌های پژوهشی موسسه و اعضای آن‌ها عبارتند از:


تاریخ بروزرسانی : ۲ آذر ۱۴۰۱ ۱۵:۳۲

گروه فلسفه علوم انسانی/ مدیرگروه: دکتر مهدی عبداللهی


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ ۱۷:۵۸

گروه حکمت عملی/ مدیرگروه: دکتر عبدالله محمدی