فهرست کتاب‌های موجود انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

ردیف

نام کتاب

مؤلف

ترجمه، تصحیح، گردآوری

تاریخ انتشار

قیمت به ریال

قطع

تعداد صفحه

1

أعلام النبوة

ابوحاتم رازی

تحقیق و تصحیح و مقدّمه

صلاح الصّاوی

غلامرضا اعوانی

مقدمة انگلیسی

سیدحسین نصر

1381

000 500

وزیری

388

2

المنطق‌، حدود المنطق

ابن مقفّع، ابن بهریز

با مقدّمه و تصحیح محمدتقی دانش‌پژوه

1381

چاپ تمام

وزیری

242

3

تأثیر فرهنگ و جهان‌بینی ایرانی بر افلاطون

استفان پانوسی

 

1381

000 170

وزیری

147

4

دو رساله در فلسفة اسلامی

تجدد امثال و حرکت جوهری

جبر و اختیار از دیدگاه مولوی

استاد جلال‌الدین همائی

 

1381

000 140

رقعی

122

5

فلاسفة تجربی انگلستان

(جلد اول) لاک و بارکلی

منوچهر بزرگمهر

 

1381

000 200

وزیری

184

6

فلسفة ایرانی، فلسفة تطبیقی

هانری کُربَن

به زبان فرانسه

1382

000 150

رقعی

160

7

ذن بودیسم

توشیهیکو ایزوتسو

به زبان انگلیسی

1382

000 200

رقعی

260

8

یادی از هانری کُربَن

مجموعه‌ای از مقالات دربارة کُربَن

به انضمام دو گفتگو با وی

گردآوری و تدوین

شهرام پازوکی

1382

000 200

رقعی

174

9

زائر شرق

 

مجموعة مقالات همایش بزرگداشت یکصدمین سال تولد هانری کُربَن

گردآوری و تدوین شهرام پازوکی

1385

000 200

رقعی

224

10

افلاطون

کَستون‌ مِر

ترجمة فاطمه خونساری

1383

000 200

رقعی

234

11

رسائل الشجرة الإلهیة، جلد اول

(برگزیدة بیست و پنجمین دورة کتاب سال)

شمس‌الدّین محمد الشَّهرزُوری

تصحیح، تحقیق و مقدّمه نجفقلی حبیبی

1383

00 750

وزیری

718

12

رسائل الشجرة الإلهیة، جلد دوم

(برگزیدة بیست و پنجمین دورة کتاب سال)

شمس‌الدّین محمد الشَّهرزُوری

تصحیح، تحقیق و مقدّمه نجفقلی حبیبی

1389

000 700

وزیری

662

13

رسائل الشجرة الإلهیة، جلد سوم

(برگزیدة بیست و پنجمین دورة کتاب سال)

شمس‌الدّین محمد الشَّهرزُوری

تصحیح، تحقیق و مقدّمه نجفقلی حبیبی

1385

000 800

وزیری

784

14

حکیم‌نامه یا اجتماع علامه

به انضمام ذیل «سیر العباد» و اشعار دیگر او

اوحدالدین رازی

به تصحیح و تحقیق نصرالله پورجوادی

1384

000 150

رقعی

164

15

منتخب مُعجَم الحُکماء

مرتضی مدرّس گیلانی

انتخاب و تحشیة منوچهر صدوقی‌ سُها

1384

000 200

وزیری

278

16

متافیزیک و علم

یادنامة دکتر یوسف علی‌آبادی

 

1383

000 200

رقعی

238

17

شرح کتاب‌

«التذکرة فی أحکام الجواهر والأعراضِ»

ابن متّویه

چاپ عکسی از روی نسخة خطی کتابخانة شادروان اصغر مهدوی

تاریخ کتابت 570 ه.ق.

پیشگفتار فارسی

نصرالله پورجوادی

مقدمة انگلیسی و فهرستها

زابینه اشمیتکه

1385

000 500

رحلی

436

18

خلاصة‌النَّظر

از مؤلفی شیعی و معتزلی

(زنده در قرن ششم و اوائل قرن هفتم هجری)

تحقیق و مقدّمه

زابینه اشمیتکه

حسن انصاری

1385

000 200

وزیری

220

19

منتخب جوگ باسشت

 

میرابوالقاسم فندرسکی

 

تصحیح، تحقیق و ترجمة

سیدفتح‌الله مجتبائی

1385

 

000 250

000 300

وزیری

 

312

 

20

إیضاح ‌المقاصد

فی حل معضلات کتاب ‌الشَّواهد

جواد مصلح

به اهتمام نجفقلی حبیبی

1385

چاپ تمام

وزیری

500

21

Conception and Belief in Sadr al-Din Shirazi

Al-risala fi l-Tasawwur Wa-l-Tasdiq

 

Introduction, Translation and Commentary by Joep Lameer

1385

00 350

وزیری

296

22

درآمدی بر اندیشة لویناس

کالین دیویس

ترجمة مسعود علیا

1386

000 300

رقعی

334

23

کتاب الفائق فى اصول الدّین

رکن‌الدّین ابن الملاحمی الخوارزمی

تحقیق و مقدّمه

ویلفرد مادلونگ

مارتین مکدرمت

1386

چاپ تمام

وزیری

685

24

کشفُ المعاقِد فی شرح قواعد العقائد

چاپ از روی نسخة خطی کتابخانة دولتی برلین به ضمیمة بخشی از کتاب الملخّص فخر رازی به خط تاج رازی

محمود بن علی بن محمود الحمصی الرازی

(معروف به تاج رازی)

مقدّمه و فهرستها

زابینه اشمیتکه

1386

000 200

وزیری

212

25

مثنوی معنوی از نگاهی دیگر

سیّد‌علی‌محمد سجادی

 

1386

000 400

وزیری

542

26

مجموعة مقالات سمینار کانت

مطالعات انتقادی در فلسفة کانت

مقالات

ویراستار: ضیا موحد

1386

000 200

وزیری

360

27

دیوان کبیر

کلّیّات شمس تبریزی

 

مولانا جلال‌الدین محمد بن حسین بلخی رومی

چاپ عکسی

از روی نسخه خطی موزة مولانا در قونیه

1386

 

جلد کشویی

00000 4

جلد صندوقی

5000000

رحلی

 

648

 

28

أسئلة نجم‌الدّین الکاتبی

عن المعالِم لفخرالدّین الرازی

مع تعالیق عزّالدلة ابن کمونة

 

تحقیق و مقدّمه

زابینه اشمیتکه

رضا پورجوادی

1386

000 450

وزیری

386

29

تحفة المتکلمین

فی الرد علی الفلاسفة

رکن‌الدّین بن الملاحمی الخوارزمی

تحقیق و مقدّمه

حسن انصاری

ویلفرد مادلونگ

1387

000 300

رحلی

 

30

الکاشف

(الجدید فی‌الحکمة)

عزالدولة سعدبن کمونة البغدادی

تصحیح و تحقیق

حامد ناجی اصفهانی

1387

000 650

وزیری

628

31

دو مجموعة خطّی از

آثار کلامی، فلسفی، فقهی

ابن ابی جمهور احسائی

مقدّمه و فهرستها

احمدرضا رحیمی ریسه

با پیشگفتاری به انگلیسی از

زابینه اشمیتکه

1387

000 500

وزیری

526

32

مجلی مرآة المُنجی

فی الکلام و الحکمتین و التصوّف

محمدبن علی بن ابی جمهور الاحسائی

مقدّمه و فهرست‌ها

زابینه اشمیتکه

چاپ سنگی احمد شیرازی

1387

000 650

رحلی

585

33

النظرة الدقیقه فی قاعدة بسیط الحقیقة

محمود شهابی خراسانی

تحقیق و ویرایش

محمدامین شاهجویی

1387

000 300

وزیری

336

34

Hindu-Muslim

Cultural Relations

فتح‌الله مجتبائی

به زبان انگلیسی

1386

000 200

رقعی

218

35

پیوندهای فرهنگی ایران و هند

فتح‌الله مجتبائی

ترجمة

ابوالفضل محمودی

1389

000 200

رقعی

204

36

فیلسوف فرهنگ

(جشن‌نامة استاد دکتر رضا داوری اردکانی)

به کوشش

حسین کلباسی اشتری

 

1387

000 350

رقعی

760

37

کاست‌ها و نژادها

فریتیوف شوان

ترجمة بابک عالیخانی

و کامران ساسانی

1388

000 150

رقعی

168

38

عام و خاص در اخلاق

سروش دباغ

ــــــــ

1388

000 60

رقعی

178

39

ألتلویحات اللّوحیّة و العرشیّة

شهاب‌الدّین یحیی سهروردی

تصحیح و مقدّمه نجفقلی حبیبی

1388

000 350

وزیری

360

40

مجموعة آثار ابوعبدالرّحمن سُلَمی

جلد اول

بخشهایی از حقائق التفسیر و رسائل دیگر

ابوعبدالرّحمن سُلَمی

گردآوری

نصرالله پورجوادی

محمد سوری

1388

000 500

وزیری

520

41

مجموعة آثار ابوعبدالرّحمن سُلَمی جلد دوم

ابوعبدالرّحمن سُلَمی

گردآوری

نصرالله پورجوادی

1388

000 550

وزیری

562

42

مجموعة آثار ابوعبدالرّحمن سُلَمی جلد سوم (چاپ دوم)

ابوعبدالرّحمن سُلَمی

گردآوری

نصرالله پورجوادی

محمد سوری

1398

00 850

وزیری

608

43

کشف‌الأسرار عن غوامض الأفکار

افضل‌الدّین الخونَجی

تقدیم و تحقیق

خالد الرویهب

1389

000 650

وزیری

564

44

فرهنگ‌نامة تاریخی مفاهیم فلسفه جلد اول : فلسفة هنر (چاپ دوم)

یوآخیم ریتر و همکاران

ویراستاران: محمدرضا بهشتی و بهمن پازوکی

1398

000 700

رحلی

270

45

فرهنگ‌نامة تاریخی مفاهیم فلسفه جلد دوم : الهیات

یوآخیم ریتر و همکاران

ویراستاران: محمدرضا بهشتی و بهمن پازوکی

1391

چاپ تمام

رحلی

270

46

فرهنگ‌نامة تاریخی مفاهیم فلسفه جلد سوم: فلسفة اخلاق

(اثر شایسته تقدیر سی و چهارمین دوره کتاب سال)

یوآخیم ریتر و همکاران

ویراستاران: محمدرضا بهشتی و بهمن پازوکی

1394

000 700

رحلی

482

47

غزالی‌شناسی

گزیدة مقالات

با همکاری انتشارات حکمت

1389

000 220

رقعی

444

48

بود و نمود

محمود شهابی خراسانی

محمدامین شاهجویی

1390

000 200

رقعی

208

49

مجموعة آثار شمس‌الدین محمد کیشی

شمس‌الدین محمد کیشی

نجف جوکار

1390

000 350

وزیری

344

50

عقل سرخ

شهاب‌الدّین یحیی سهروردی

(شیخ اشراق)

مقدّمه و تصحیح

رضا کوهکن

مقدّمة انگلیسی

نصرالله پورجوادی

1390

000 200

رقعی

120

51

تحلیل مضامین جهان‌شناختی نقوش اسلامی

کیک کریچلو

ترجمة سیدحسن آذرکار

با همکاری انتشارات حکمت

1390

000 140

خشتی

218

52

مبانی هنر مسیحی

تیتوس بورکهارت

ترجمة امیر نصری

با همکاری انتشارات حکمت

1390

ش 000 150

خشتی

145 مصور

53

فرهنگ فلسفة دکارت

جان کاتینگم

علی افضلی

1390

000 400

وزیری

400

54

البیاض و السّواد

من خصائص حِکَم العباد فی نعت المرید و المراد

ابوالحسن علی بن الحسن السیرجانی

تصحیح و تحقیق

محسن پورمختار

مقدّمة انگلیسی

نصرالله پورجوادی

1390

000 700

وزیری

552

55

مجموعة مقالات همایش بین‌المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه 2010

جلد اول مقالات ارائه شدة فارسی

مقالات

به کوشش

شهین اعوانی

1391

000 400

وزیری

1122

56

مجموعة مقالات همایش بین‌المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه 2010

جلد دوم مقالات رسیدة فارسی

مقالات

به کوشش

شهین اعوانی

1391


وزیری

797

57

مجموعة مقالات همایش بین‌المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه 2010

جلد سوم مقالات ارائه‌شدة انگلیسی

مقالات

به کوشش

غلامرضا اعوانی و

شهین اعوانی

1392

000 400

وزیری

800

58

مجموعة مقالات همایش بین‌المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه 2010

جلد چهارم مقالات رسیدة انگلیسی

مقالات

به کوشش:

غلامرضا اعوانی و

شهین اعوانی

1392

000 200

وزیری

286

59

التعلیقات

ابوعلی حسین بن عبدالله

ابن­سینا

مقدّمه، تحقیق و تصحیح سیّد حسین موسویان

1391

چاپ تمام

وزیری

825

60

التعلیقات

ابونصر فارابی

مقدّمه، تحقیق و تصحیح

سیدحسین موسویان

1392

000 200

وزیری

170

61

آشنایی با منطق ربط

اسدالله فلاحی

 

1391

000 400

وزیری

472

62

شرح التائیة الکبری

صائن‌الدین علی‌بن ترکه اصفهانی

تصحیح و تعلیق

مجید هادی‌زاده

1391

چاپ تمام

وزیری

218

63

الکلمة الطیبة

ملاعبدالرزاق لاهیجی

تحقیق

حمید عطائی نظری

1391

000 250

وزیری

282

64

زواهر الحِکم

«بخش الهیات»

میرزا حسن لاهیجی

ترجمه و توضیح سیدحسین واعظی

1391

000 300

وزیری

340

65

رسالة الإیقاظات فی خلق الأعمال

معلم ثالث، میر داماد

تحقیق و تصحیح

حامد ناجی اصفهانی

1391

000 200

وزیری

176

66

کتاب الشّوارق

ابوالحسن بن احمد قاینی کاشانی

تصحیح و مقدمه

زهره قربانی

1391

00 250

وزیری

250

67

خطفات القدس

میرسید علوی عاملی

تصحیح و تعلیق

مجید هادی‌‍­زاده

1391

000 250

وزیری

242

678

ساقی‌نامه

میرا ابوطالب فندرسکی

سیدعلی‌اصغر میرباقری‌فرد،

احسان رئیسی

1391

000 150

رقعی

172

69

فرهنگ اصطلاحات فلسفه و کلام اسلامی

ملا عبدالرزاق فیاض لاهیجی

حمید عطایی نظری

1391

000 250

وزیری

242

70

منطق خونجی

اسدالله فلاحی

 

1392

000 300

رقعی

344

71

تاریخ فلسفة غرب (راتلج)، جلد اول

از آغاز تا افلاطون

س.س.و. تیلور

ترجمة حسن فتحی

1392

000 360

وزیری

645

72

تاریخ فلسفة غرب (راتلج)، جلد سوم

فلسفة قرون وسطی

جان مارنبُن

ترجمة بهنام اکبری

1393

000 500

وزیری

640

73

تاریخ فلسفة غرب (راتلج)، جلد چهارم

دورة نوزایی و عقل‌گرایی

جی.اچ.آر. پارکینسن

ترجمة

سیدمصطفی شهرآیینی

1392

000 500

وزیری

650

74

تاریخ فلسفة غرب (راتلج) جلد ششم

عصر ایدئالیسم آلمانی

رابرت سی. سالمن و

کتلین ام. هیگینز

ترجمة

سیدمسعود حسینی

1395

000 480

وزیری

608

75

تاریخ فلسفة غرب (راتلج)، جلد نهم

فلسفه علم، منطق و ریاضیات در قرن بیستم

اس. جی. شنکر

ترجمة ابوالفضل حقیری

1392

000 500

وزیری

576

76

تاریخ فلسفة غرب (راتلج)، جلد دهم

فلسفة معنا، معرفت و ارزش در قرن بیستم

جان وی. کنفیلد

ترجمة یاسر خوشنویس

1392

000 360

وزیری

608

77

وضعیت فلسفه در جهان

همایش روز جهانی فلسفه آبان ماه 1391

ترجمة دو گزارش از یونسکو

 

1392

000 150

وزیری

242

78

وضعیت فلسفه در ایران معاصر

همایش روز جهانی فلسفه آبان ماه 1391

مجموعة مقالات

 

1392

000 150

وزیری

291

79

وضعیت فلسفه در ایران معاصر

همایش روز جهانی فلسفه آبان ماه 1391

مجموعة مصاحبه‌ها

 

1392

000 250

وزیری

390

80

تحلیل معرفت

درآمدی بر معرفت شناسی نوصدرایی (1)

عبدالحسین خسروپناه

مهدی عاشوری

 

1392

000 250

رقعی

318

81

تولید و تکوین علوم انسانیِ اسلامی

تحریر و تألیف: مهدی عاشوری

درس‌گفتارهای

دورة فلسفة علوم انسانی

1392

000 200

رقعی

224

82

اندیشه‌های حکمی و اجتهادی

شهید آیت‌الله سیدمحمد‌باقرصدر

زیر نظر

دکتر عبدالحسین خسروپناه

به کوشش ابوالفضل عنابستانی و مهدی عاشوری

1392

000 400

رقعی

559

83

آزادی و علیت در فلسفة اسلامی معاصر و فلسفة معاصر مغرب زمین

محسن اراکی

 

1392

000 200

وزیری

194

84

بحر الحقایق و المعانی

فی تفسیر السبع المثانی

نجم الدین أبوبکر عبدالله بن محمد بن شاهار الأسدی الرازی

مقدّمه و تصحیح

محمدرضا موحدی

1392

000 450

وزیری

539

85

مرآت العارفین

مسعود بک بخارایی

به تحقیق و تصحیح نجف جوکار

1392

000 250

وزیری

309

86

سالک فکرت

ارج‌نامة استاد

دکتر غلامحسین ابراهیمی‌ دینانی

مجموعة مقالات

به کوشش

محمد‌جواد اسماعیلی

احمد مظاهری

1392

000 400

وزیری

598

87

الهیات محیط زیست

سیدمصطفی محقق‌داماد

 

1393

000 250

رقعی

265

88

نفس انسانی در اسطوره‌های افلاطون

هیئت تحریریه «معبد حکمت»

ترجمة فاطمه خونساری

1393

000 150

رقعی

144

89

معمای زمان و حدوث جهان (چاپ سوم)

غلامحسین ابراهیمی دینانی

 

1393

000 650

رقعی

654

90

سالک حکمت

ارج‌نامة استاد دکتر غلامرضا اعوانی

مجموعة مقالات

به کوشش

شهین اعوانی

1392

000 700

وزیری

1395

91

برهان‌های صدیقین

حسین عشاقی

 

1393

000 300

وزیری

400

92

حمل اولی و شایع

محمود زراعت‌پیشه

 

1393

000 150

رقعی

160

93

عرفان استدلالی در شرح

تمهید القواعد

صائن‌الدین علی بن محمد الترکه

شرح، تعلیقه و تنظیم

حسن معلمی

1393

چاپ تمام

وزیری

864

94

قرائت تأملات دکارت (چاپ دوم)

هری‌مک‌فارلند برکن

ترجمة شاپور اعتماد

1393

000 100

رقعی

206

95

رسالة منطقی- فلسفی

لودویگ ویتگنشتاین

ترجمه و شرح

سروش دباغ

1393

000 150

رقعی

304

96

یهودیّت

بررسی تاریخی (چاپ سوم)

ایزیدور اپستاین

ترجمة

بهزاد سالکی

1393

000 450

وزیری

431

97

مکاتبات کُربَن و ولادیمیر ایوانُف (چاپ دوم)

به کوشش زابینه اشمیتکه

ترجمة ع. روح‌بخشان

1393

000 300

وزیری

336

 

98

 

روابط حکمت اشراق

و فلسفة ایران باستان (چاپ چهارم)

هانری کُربَن

گزارش

احمد فردید

عبدالحمید گلشن

1393

000 180

رقعی

184

99

 

عقل از دیدگاه مولانا (چاپ دوم)

پری ریاحی

پیش‌گفتار

سیدحسین نصر

1393

000 250

وزیری

263

100

شیعه (چاپ هفتم)

مذاکرات و مکاتبات

هانری کُربَن و علامه طباطبایی

علی احمدی میانجی هادی خسروشاهی

1393

000 250

رقعی

264

101

شاهد دل (رباعیات)

(چاپ سوم)

اوحدالدین کرمانی

به تصحیح و ترجمة

برند مانوئل ویشر

1393

000 150

رقعی

179

102

وجود رابط و مستقل در فلسفة اسلامی (چاپ دوم)

غلامحسین ابراهیمی دینانی

 

1393

000 450

وزیری

416

103

مجموعة رسائل، حواشی و تعلیقات

(چاپ دوم)

علامه سیّد ابوالحسن رفیعی قزوینی

با تصحیح و مقدّمه غلامحسین رضانژاد

1393

000 500

وزیری

456

104

نقد النصوص

فی ‌شرح نقش ‌الفصوص

(چاپ سوم)

عبدالرحمن بن احمد جامی

با مقدّمه و تصحیح و تعلیقات

ویلیام چیتیک

و پیشگفتار

سید جلال‌الدین آشتیانی

1393

000 600

وزیری

519

105

سنجش و اکتشاف

علی عابدی شاهرودی

 

1394

000 450

وزیری

496

106

روش‌شناسی علوم‌ اجتماعی

عبدالحسین خسروپناه

مهدی عاشوری

1394

000 250

رقعی

320

107

رئالیسم معرفتی

عبدالحسین خسروپناه

مهدی عاشوری

1394

000 350

رقعی

464

 

108

 

 

ناصر خسرو

چهل شعر از دیوان او (به زبان انگلیسی)

ناصر خسرو

ترجمه و مقدّمه

پیتر لمبورن ویلسون

غلامرضا اعوانی

1394

000 200

وزیری

144

109

حکمت سیاسی اسلامی جلد 1

علی اکبر علیخانی و همکاران

-

1394

000 750

وزیری

739

110

حکمت سیاسی اسلامی جلد 2

علی اکبر علیخانی و همکاران

-

1394

000 750

وزیری

781

111

حکمت سیاسی اسلامی جلد 3

علی اکبر علیخانی و همکاران

-

1394

000 750

وزیری

674

112

حکمت سیاسی اسلامی جلد 4

علی اکبر علیخانی و همکاران

_

1395

000 750

وزیری

757

113

حکمت سیاسی اسلامی جلد 5

علی اکبر علیخانی و همکاران

_

1395

000 750

وزیری

821

114

حکمت سیاسی اسلامی جلد 6

علی اکبر علیخانی و همکاران

_

1395

000 750

وزیری

753

115

حکمت سیاسی اسلامی جلد 7

علی اکبر علیخانی و همکاران

-

1396

000 750

وزیری

814

116

حکمت سیاسی اسلامی جلد 8

علی اکبر علیخانی و همکاران

-

1396

000 750

وزیری

826

117

کاوش‌های عقل نظری (چاپ پنجم)

مهدی حائری یزدی

پیش‌گفتار دکتر محقق‌داماد

1394

000 350

رقعی

480

118

کاوش‌های عقل عملی (چاپ سوم)

مهدی حائری یزدی

با تجدید نظر مؤلف

1394

000 300

رقعی

322

119

علم کلی (چاپ ششم)

مهدی حائری یزدی

مقدّمة دکتر محقق‌داماد

1394

000 200

رقعی

260

120

آگاهی و گواهی (چاپ سوم)

دکتر مهدی حائری یزدی

 

1393

000 150

رقعی

147

121

هرم هستی (چاپ چهارم)

مهدی حائری یزدی

 

1398

000 450

رقعی

360

122

جُستارهای فلسفی (چاپ دوم)

مهدی حائری یزدی

به اهتمام عبدالله نصری

1398

000 700

رقعی

560

123

اسلام در سرزمین ایران جلد 1 (چاپ دوم)

هانری کُربَن

ترجمة رضا کوهکن

1398

00 880

وزیری

632

124

اسلام در سرزمین ایران جلد 2 (چاپ سوم)

هانری کُربَن

ترجمة رضا کوهکن

1398

920000

وزیری

658

125

اسلام در سرزمین ایران جلد3

هانری کُربَن

ترجمة رضا کوهکن

1396

650000

وزیری

571

126

هایدگر در ایران (چاپ دوم)

بیژن عبدالکریمی

_

1394

چاپ تمام

رقعی

404

127

دگرگونی بنیادی فلسفة یونان

در برخورد با شیوة اندیشة اسلامی

عبدالجواد فلاطوری

ترجمة

محمدباقر تلغری‌زاده

1394

چاپ تمام

رقعی

400

128

تأملاتی در منطق ابن‌سینا و سهروردی

ضیاء موحد

مشترک با انتشارات هرمس

1394

000 240

رقعی

248

129

فراز و فرود فکر فلسفی

غلامحسین ابراهیمی دینانی

-

1395

000 500

رقعی

446

130

اختیار در ضرورت هستی

غلامحسین ابراهیمی دینانی

-

1396

000 450

رقعی

424

131

پرسش از هستی یا هستیِ پرسش

(چاپ دوم)

غلامحسین ابراهیمی دینانی

-

1397

000 320

رقعی

450

132

نظریة معرفت (چاپ دوم)

کیث لرر

ترجمه، تحقیق و نقد مهدی عبدالهی

1397


رقعی

507

133

فتحُ مِفتاحِ الغَیب

شرح «مفتاحُ الغیب» صدرالدین محمد قونوی

محمدبن قطب‌الدّین الإزنیقی

مقدّمه و تصحیح اسماعیل جاری

1396

000 750

وزیری

902

134

برهان وجودی

در فلسفة غرب و فلسفة اسلامی

علی افضلی

-

1396

000 750

وزیری

864

135

مناقشات بر ترجمة فنّ سماع طبیعی شفاء ابن‌سینا از میرزا محمدعلی خان فروغی ذکاءالملک

آقا میرزا مهدی مدرّس آشتیانی

به تصحیح و تقدمة منوچهر صدوقی‌ سُها

1396

000 300

رقعی

331

136

مبانی و رهیافت‌های اخلاق زیست‌محیطی (چاپ دوم)

احمد عابدی سروستانی

منصور شاه‌‌ولی

سیدمصطفی محقق‌داماد

-

1396

000 200

وزیری

200

137

المختصر الأوسط فی المنطق

ابوعلی حسین بن عبدالله ابن‌سینا

مقدّمه و تصحیح

سیّدمحمود یوسف‌ثانی

1396

000 500

وزیری

470

138

المباحَثات

ابوعلی حسین بن عبدالله ابن‌سینا

مقدّمه و تصحیح

محسن بیدارفر

1396

000 600

وزیری

591

139

هدایة المسترشدین فی ردّ المضلّین

ملامحمدتقی کاشانی

مقدّمه، تصحیح و تعلیق حمیدرضا کیانی

1396

000 400

وزیری

480

140

روح‌الإسلام و الإیمان (جلد اول)

المیرزا یحیی البیدآبادی الاصبهانی

مقدّمه، تصحیح و تعلیق عبدالرضا حسناتی

1396

000 600

وزیری

596

141

ضوء ‌المناظر فی شرح المشاعر

ملازین‌العابدین النوری

مقدّمه، تصحیح و تعلیق محمدمسعود خداوردی

امیرحسین عابدی

1396

000 350

وزیری

414

142

أنوار التوحید

ویلیه شرح حدیث رأس الجالوت

عبدالصاحب محمدبن احمد النراقی

مقدّمه، تصحیح و تعلیق مهدی رضوی

1396

000 150

وزیری

132

143

رساله کشف الحیرة

سیدمحمداسماعیل مدرس خاتون‌آبادی

مقدّمه، تصحیح و تعلیق علی کرباسی‌زادة اصفهانی

1396

000 200

وزیری

208

144

شروق ‌الحکمة فی شرح الأسفار و المنظومة (المجلد الأول والثانی)

سیدصدرالدین الهاطلی الکوپائی

مقدّمه، تصحیح و تعلیق مجید هادی‌زاده

1396

چاپ تمام

وزیری

767

145

نورالبصائر فی حلّ مشکلات المشاعر

ملا احمد اردکانی

مقدّمه، تصحیح و تعلیق رحیم قاسمی

1396

000 200

وزیری

245

146

حاشیة تعلیقه بر الهیات شرح تجریدِ احمدبن محمد خفری در مباحثِ قدرت و علم الهی

شمس‌الدین محمد‌بن‌نعمة‌الله گیلانی (ملاشمسا)

مقدّمه، تصحیح و تعلیق سیدمحمدعلی دیباجی حسن‌محسنی‌راد

1396

000 200

وزیری

243

147

رسالة رفع ‌المنازعة و الخلاف

در رفع شبهات مربوط به امامت

رکن‌الدین سیدحیدرآملی

مقدّمه، تصحیح و تعلیق حسین کلباسی اشتری

1396

چاپ تمام

وزیری

305

148

رسالة توحید در نقد وحدت وجود

مولی‌محمدسعید رودسری

مقدّمه، تصحیح و تعلیق حسین کلباسی اشتری جواد قدیری حاجی‌آبادی

1396

چاپ تمام

وزیری

156

149

أربع رسائل فی علم الکلام

بهاءالدین محمدبن الحسن الإصفهانی

(المعروف بالفاضل الهندی)

مقدّمه، تصحیح و تعلیق حمیدرضا کیانی

1396

000 200

وزیری

246

150

تکامل اخروی در چشم‌انداز صدرایی

سیدمهدی ‌امامی‌جمعه

منصوره ‌سادات‌وداد

-

1396

000 200

وزیری

216

151

عدم در حکمت اسلامی

سیدمحمدعلی مدرس مطلق

-

1396

000 200

وزیری

219

152

مرآة الوحدة الحقة

سیدابوطالب حسینی قائنی

مقدّمه، تصحیح و تعلیق رحیم قاسمی

1396

000 300

وزیری

342

153

اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد

-

به کوشش حسین نجفی

1396

000 350

وزیری

444

154

نقد و تحلیل آثار فارسی شیخ بهایی

محسن محمّدی فشارکی

فاطمه قیومیان محمدی

-

1396

000 350

وزیری

421

155

تبیین معانی نمادین عناصر معماری اسلامی عصر صفوی

آثار میدان نقش جهان اصفهان (چاپ دوم)

اصغر منتظرالقائم

زهرا حافظ‌ ‌قرآن

-

1396

000 450

وزیری

474

156

سیر تحول مکتب فلسفی اصفهان از ابن‌سینا تا ملاصدرا (چاپ دوم)

مهدی امامی‌جمعه

-

1397

000 250

وزیری

384

157

سلسبیل در معارف الهیه

میرزا ابوالحسن اصطهباناتی

مقدّمه و تحقیق

مجید هادی‌زاده

1397

000 400

رقعی

488

158

پرتونامة سلیمانشاهی و بستان‌القلوب

(دو رسالة آموزشی)(چاپ دوم)

شهاب‌الدین یحیی سهروردی

تصحیح و توضیح

بابک عالیخانی

1397

000 250

وزیری

225

159

حکمت مسیحی (چاپ دوم)

مطالعه‌ای تطبیقی با حکمت اسلامی

شهرام پازوکی

-

1397

000 250

رقعی

266

160

نظری به عمل (چاپ دوم)

چند گفتار در باب نسبت نظر و عمل

شهرام پازوکی

-

1397

000 200

رقعی

177

161

علم التّصوّف

(چاپ دوم)

تألیف در حدود سال 400 هجری از نویسنده‌ای ناشناخته

به تصحیح و تحقیق نصرالله پورجوادی

محمد سوری

1397

000 350

وزیری

469

 

162

تقرب به خداوند در اسلام و مسیحیت

اسماعیل علی‌خانی

-

1397

000 300

وزیری

447

163

الهیات اجتماعی مسیحیت

اسماعیل علی‌خانی

-

1397

000 500

رقعی

595

164

جستاری در عرفان نظری و عملی

عبدالحسین خسروپناه

-

1396

000 380

رقعی

512

165

انسان و صیرورت او بنا بر وِدانْتَه

رنه گنون

ترجمه و توضیح

بابک عالیخانی

کامران ساسانی

1397

 

000 280

وزیری

379

166

بوطیقای ارسطو به روایت حکمای اسلامی

آثاری از فارابی، ابن‌سینا، ابن‌رشد، شهرزوری، ابوالبرکات بغدادی، خواجه نصیر، علامه حلّی

ترجمة

سیدمحمود یوسف‌ثانی

1396

000 350

رقعی

366

167

خلاصة الأفکار و نقاوة الأسرار

اثیرالدّین ابهری

تصحیح

مهدی عظیمی

هاشم قربانی

1396

000 400

رقعی

410

168

مفهوم‌نگاشت

یک زبان فرمولی اندیشة محض ساخته شده براساس الگوی زبان فرمولی علم حساب

گتلوب فرگه

به ضمیمة شرحی از آنتونی کنی

ترجمة طالب جابری

1396

000 250

رقعی

258

169

منطق در ایران سدة ششم

هفت رساله از ابن‌صلاح همدانی، مجدالدین جیلی، رشیدالدین وطواط، شرف‌الدین مسعودی، ابن‌غیلان بلخی، فخرالدین رازی

گردآوری، مقدّمه و تصحیح

غلامرضا دادخواه

اسدالله فلاحی

پیش‌گفتار

نیکلاس رشر

1396

000 500

رقعی

508

170

معنویت در ادیان ابراهیمی

سیداحمد غفاری قره‌باغ

-

1397

000 250

رقعی

326

171

معنویت و دین

بررسی استدلال‌های ناسازگارگرایان

سیداحمد غفاری قره‌باغ

-

1397

000 450

رقعی

548

172

اعتبار خبر واحد

در اعتقادات و علوم انسانی

عبدالله محمدی

-

1397

000 300

رقعی

360

173

هستی‌شناسی ایمان

کاوشی در رابطة ایمان و معرفت

عبدالله محمدی

-

1397

000 350

رقعی

418

174

من و جز من (چاپ پنجم)

غلامحسین ابراهیمی دینانی

-

1398

000 500

رقعی

352

175

از محسوس تا معقول (چاپ دوم)

غلامحسین ابراهیمی دینانی

-

1398

000 700

رقعی

496

176

رسائل قیصری (چاپ دوم)

با حواشی عارف محقق

آقا محمدرضا قمشه‌ای

با تعلیق و تصحیح و مقدّمه

سیدجلال‌الدین آشتیانی

1398

000 400

وزیری

340

177

مابعدالطبیعه

از دیدگاه فارابی و ابن‌سینا

لیلا کیان‌خواه

-

1398

000 550

رقعی

432