مدیر چاپ و انتشارات

نوید عابدینی

اطلاعات مدیر چاپ و انتشارات: 

 نوید عابدینی

تحصیلات: کارشناسی ارشد فلسفه

شماره تلفن محل کار: 02167238244 

رایانامهabedini@irip.ac.ir :


تاریخ بروزرسانی : ۱۳ آذر ۱۴۰۱ ۱۴:۳۵

مدیریت چاپ و انتشارات

 وظایف و اختیارات مدیریت چاپ و انتشارات: 

1. نظارت بر تهیه (نویسندگی و سردبیری و...) و تولید (مصور کردن، صفحه‌آرایی، چاپ و...) و انتشار مجله علمی مؤسسه.         

2.   برآورد میزان و نوع لوازم مورد نیاز از قبیل کاغذ، برگ مومی و سایر تجهیزات چاپی به منظور تنظیم سفارشات.

3. کنترل و نظارت بر مطالبی که مقرر است چاپ و تکثیر شود. 

4.  ارجاع سفارش به کارگاههای مربوط و مراقبت درحسن انجام کار.

5.    شرکت در کمیسیون‌های مربوط جهت اظهار نظر و ارائه طرحهای لازم درمورد چگونگی انتشار کتب.

6.   انجام اقدامات لازم در زمینه طرح و تهیه جلد کتاب و سایر فرم‌های مورد نیاز.

7.    انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.


تاریخ بروزرسانی : ۱۳ آذر ۱۴۰۱ ۱۵:۰۵