مدیریت چاپ و انتشارات


وظایف و اختیارات مدیریت چاپ و انتشارات :
1. نظارت بر تهیه (نویسندگی و سردبیری و...) و تولید (مصور‌کردن، صفحه‌آرایی، چاپ و...) و انتشار مجله علمی موسسه؛
2. برآورد میزان و نوع لوازم مورد نیاز از قبیل کاغذ، برگ مومی و سایر تجهیزات چاپی به منظور تنظیم سفارشات؛
3. کنترل و نظارت بر مطالبی که مقرر است چاپ و تکثیر شود؛
4. ارجاع سفارش به کارگاه‌های مربوط و مراقبت در حسن انجام کار؛
5. شرکت در کمیسیون‌های مربوط جهت اظهارنظر و ارائه طرح‌های لازم درمورد چگونگی انتشار کتب؛
6. انجام اقدامات لازم در زمینه طرح و تهیه جلد کتاب و سایر فرم‌های مورد نیاز؛
7. انجام سایر امور محوله.


تاریخ بروزرسانی : ۵ دی ۱۴۰۰ ۰۹:۵۲