مدیر امور مالی

 

 

اطلاعات مدیر امور مالی: 

 فرانک خوردوستان

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت مالی 

شماره تلفن محل کار: 02167238207

رایانامه: khordoostan@irip.ac.ir


تاریخ بروزرسانی : ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۰۹:۵۴

مدیریت امور مالی

وظایف و اختیارات مدیریت امور مالی:

 1. اجرای قوانین و مقررات مالی و معاملاتی و مراقبت در اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های‌ وزارت امور اقتصادی و دارائی؛

2. نظارت بر هزینه‌ها به‌ منظور انطباق آن‌ها با مقررات مالی و معاملاتی در قالب اعتبارات مصوب؛

3. کنترل هزینه‌ها و پیشنهاد به‌موقع برای اصلاح، ترمیم و جابه‌جایی اعتبارات مصوب با توجه به خط‌مشی و سیاست‌ها و اهداف کلی موسسه؛

4. تنظیم حساب درآمدها و هزینه‌ها؛

5. تنظیم و نگاهداری دفاتر اموال موسسه و نظارت بر حسن انجام مربوط به جمع‌داری اموال؛

6. تهیه گزارش‌های مالی ماهانه و سالانه و عملکرد هزینه‌ها در قالب فعالیت‌ها و برنامه‌های موسسه و ارائه به مسئولین ذیربط؛

7. تعهد و تأمین اعتبار هزینه‌ها در قالب بودجه مصوب؛

8 . رسیدگی به‌ پیشنهاد هزینه‌ها در قالب قوانین موضوعه؛

9. صدور درخواست وجه در قالب اعتبارات مصوب؛

10. وصول وجوه اعتبارات مصوب و پرداخت هزینه‌های موسسه و تنظیم اسناد و واریز آن‌ها و نگاهداری

دفاتر مربوط؛

11. نظارت بر تنظیم و رسیدگی به اسناد هزینه؛

12. نظارت بر تهیه و تنظیم لیست‌های حقوق و مزایای کارکنان؛

13. رسیدگی به حساب‌های بانکی موسسه؛

14. نظارت بر تنظیم دفاتر مربوط به ثبت ارقام دریافت‌ها و پرداخت‌ها؛

15. انجام سایر امور محوله.


تاریخ بروزرسانی : ۱۳ آذر ۱۴۰۱ ۱۵:۰۶