اعضای هیئت امنا:

1- آقای دکتر محمد علی زلفی گل (وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا)

2- آقای دکتر محمد سلیمانی (رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه)

3- حجت الاسلام و المسلمین دکتر عسکر دیرباز (رئیس مؤسسه و دبیر هیئت امنا)

4- آقای دکتر مرتضی فرخی ( رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنا)

5- آقای شیرزاد حاجی بابایی ( نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور)

6- آقای دکتر رضا داوری اردکانی (عضو هیئت امنا)

7- آقای دکتر غلامرضا اعوانی (عضو هیئت امنا)

8- آقای دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی (عضو هیئت امنا)

9- آقای دکتر محسن جوادی (عضو هیئت امنا)

10- آقای دکتر حسین معصومی همدانی (عضو هیئت امنا)

11- آقای دکتر نجفقلی حبیبی (عضو هیئت امنا)

 

اعضای کمیسیون دائمی:

1- حجت الاسلام و المسلمین دکتر عسکر دیرباز

2- دکتر غلامرضا اعوانی

3- دکتر سید ضیاء موحد محمدی

4- دکتر سید مصطفی محقق داماد

5- دکتر سید احمد غفاری قره‌باغ

6- خانم زینب اولادی