معرفی گروه کلام

اهداف

گروه کلام با هدف توسعه پژوهش در زمینه تحلیل دین و آموزه‌های دینی، چه در سنت اسلامی و چه دیگر سنت‌های دینی، با رویکرد عقلی و فلسفی تشکیل شده است. پژوهش‌های گروه در زمینه کلام سنتی اسلامی، کلام جدید و فلسفه دین است که اغلب به صورت تطبیقی انجام می‌شود. گروه در جهت توسعه و ترویج فعالیت‌های خود، نشست‌ها و همایش‌های مختلفی را برگزار کرده است. بازخوانی و احیای میراث کلامی اسلامی، کارآمد و روزآمدسازی سنت کلامی، بازخوانی رویکردهای مستشرقان به کلام و الاهیات اسلامی و نیز توسعه پژوهش‌های تطبیقی در زمینه فلسفه دین، از محورهای پیش‌روی فعالیت این گروه است.

مدیران گروه از آغاز تا کنون

دکتر علی افضلی

دکتر میثم توکلی‌بینا

دکتر عبدالله محمدی

دکتر غلامحسین جوادپور

اعضای فعلی گروه

دکتر میثم توکلی‌بینا

(دکترای فلسفه دین؛ زمینه و علاقه تخصصی پژوهشی: علم و دین؛ خداباوری و خداناباوری)

دکتر اسماعیل علیخانی

(دکترای ادیان و عرفان؛ زمینه و علاقه تخصصی پژوهشی: فلسفه دین؛ ادیان ابراهیمی)

دکتر غلامحسین جوادپور

(دکترای فلسفه دین؛ زمینه و علاقه تخصصی پژوهشی: معرفت‌شناسی دینی؛ فلسفه اخلاق؛ فلسفه دین)

اعضای بازنشسته و پیشین گروه

دکتر علی افضلی (بازنشسته)

دکتر عبدالله محمدی (انتقال به گروه حکمت عملی)

دکتر احمد شه‌گلی (انتقال به گروه فلسفه اسلامی)

نشست‌ها، همایش‌ها و مدرسه‌های ادواری

مدرسه تابستانه: «علم و دین»، شهریور 1397

مدرسه تابستانه: «مدرسه تفکیک»، شهریور 1400

مدرسة پائیزه: «زمینه‌های فلسفی فلسفه دین»، آبان 1401

همایش بین‌المللی «عقلانیت، خداباوری و خداناباوری»، اسفند 1399 

طرح‌های جاری گروه

دکتر اسماعیل علیخانی: عوامل فردی الحاد

دکتر میثم توکلی‌بینا: دیه بر پروکلوس در باب قدم عالم، اثر فیلوپونوس

دکتر غلامحسین جوادپور: لاادری‌گرایی درباب وجود خدا؛ ملاحظات معرفتی و پیامدهای الاهیاتی

فعالیت‌های آموزشی

جذب دانشجوی دکتری (مشترک با گروه فلسفه اسلامی)

ارائه درس‌گفتارهای آزاد