موسسه حکمت و فلسفه ایران|معاونت‌ها|معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

معاون اداری،‌ مالی و مدیریت منابع

میثم توکلی بینا - 001

میثم توکلی بینا

استادیار گروه کلام 

تحصیلات: دکترای فلسفه و کلام اسلامی

شماره تلفن محل کار: 02167238212

پست الکترونیک: meysam.tavakoli@irip.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه

معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

 

وظایف و اختیارات معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع :
1. اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، مالی و عمرانی موسسه، مطابق با مصوبات مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط؛
2. رسیدگی به اهداف اجرایی موسسه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روشهای کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی موسسه؛
3. نظارت بر مصرف اعتبار تخصصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیئت امنا و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل موسسه و ارائه گزارش جهت طرح در هیئت امنای ذیربط؛
4. تعیین وضعیت موجود موسسه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصتها تهدیدات پیش‌رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقا به وضعیت مطلوب؛
5. ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رییس موسسه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر؛
6. انجام تعمیرات اساسی به منظور احیاء و نگهداری ساختمانها و تأسیسات موجود؛
7. تشکیل کمیته تدوین روشهای اجرایی به منظور بهینه‌سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونتهای موسسه؛
8. استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخشهای مختلف موسسه؛
9. تدوین روشهای اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات موسسه به منظور حفظ ونگهداری از سرمایه های ملی موسسه؛
10. ارائه گزارش عملکرد سالانه مالی اداری؛
11. انجام سایر وظایف محوله از سوی رئیس موسسه.


تاریخ بروزرسانی : ۱۹ مهر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۸