مدیر امور اداری

 سیدعلی حسینی

اطلاعات مدیر امور اداری: 

سیدعلی حسینی

تحصیلات: کارشناسی ارشد ریاضی

شماره تلفن محل کار: 02167238213

رایانامه: a9hoseini@gmail.com


تاریخ بروزرسانی : ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ۰۹:۵۵

مدیریت امور اداری

وظایف و اختیارات مدیریت امور اداری:

 1. اجرای قوانین و مقررات اداری؛

2. سازماندهی فعالیت‌ها و تقسیم‌کار و تعیین وظایف حدود و مسئولیت و اختیارات کارکنان تحت نظر؛

3. صدور دستورات لازم به‌منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها و تعیین خط‌مشی و نظارت بر حسن اجرای آن؛

4. نظارت بر حسن انجام کلیه امور گمرکی و کارپردازی موسسه و ارائه راهنمایی‌های لازم به کارکنان ذیربط؛

5. نظارت بر حسن اجرای کامل قوانین و مقررات مربوط به امور انبارهای موسسه؛

6. نظارت در تنظیم و پیشنهاد بودجه اداره امور اداری؛

7. نظارت بر حسن اجرای قوانین استخدامی کارکنان موسسه؛

8. همکاری و نظارت در امور مربوط به حفاظت ساختمانها و اموال موسسه؛

9. ابلاغ بخشنامه‌ها و دستوالعمل به واحدهای مربوط و نظارت بر اجرای آن؛

10. نظارت در امور مربوط به نظم و انتظامات در محیط و نظافت ساختمان‌ها؛

11. نظارت بر برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها بر اساس قوانین و مقررات جاری؛

12. تأمین رفاه کارکنان موسسه در قالب قوانین و مقررات جاری موضوعه؛

13. نظارت بر حسن انجام کارکنان تحت نظر؛

14. انجام سایر امور محوله.


تاریخ بروزرسانی : ۱۳ آذر ۱۴۰۱ ۱۵:۰۶