کتابفروشی 001

مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، با عنایت به بندهای یک و دو مادۀ 1 و بندهای پنج و هفت مادۀ 2 اساسنامه، به تألیف، تصحیح و ترجمۀ آثار ارزشمند در حوزۀ فلسفه، کلام، عرفان، منطق و مطالعات علم و نشر آنها اقدام می‌نماید و یا آثار ارزشمندی را که در حوزه‌های مذکور پدید آمده است شناسایی و به طبع و نشر آنها، پس از طی مراحل و مقدمات قانونی، اقدام می‌کند. آثاری که در این راستا منتشر می‌شوند متناسب با اهداف و وظایف تخصصی مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران و درجهتِ تعمیق آگاهی‌ها به حوزه‌های عمومی و اختصاصی فلسفه‌اند. آثاری که احیاناً بخش خصوصی به انتشار آنها اقبال چندانی نشان نمی‌دهد.

برای نیل به این مهم، انتشارات مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران از تاریخ 1381/08/12 و با اخذ پروانۀ نشر کتاب از معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأسیس شده است.

  

تاریخ بروزرسانی : ۱۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۴:۳۴