تماس با ما

نشانی مؤسسه:

خیابان ولیعصر(عج)، خیابان نوفل لوشاتو، کوچه شهید آراکلیان، شماره 4

کد پستی: 14816-11336                              تلفن:66409508


تلفن‌ها:

اشخاص

تلفن داخلی

مستقیم

تلفنخانه

---

66405445

66409508

66419605

66419609

حوزه ریاست مؤسسه

حوزه ریاست

202

66966060

فکس:66953342

 روابط عمومی
208-209
66400888  

دبیرخانه

242

تله فکس:66962700

فناوری اطلاعات و ارتباطات

238

66970804

معاونت اداری و مالی

معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی

212

 

6952059

66965630

مدیریت امور اداری

213

66492028

مدیریت امور مالی

224

66492025

کتاب فروشی

236

66970806

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

221

66965635

مدیریت پژوهش

237 66413851

مدیریت آموزش های آزاد و تحصیلات تکمیلی

254 ---

مدیریت انتشارات

244

66965346

نشریه جاودان خرد

264

66492169

اعضای هیئت علمی مؤسسه

آقای دکتر یوسف‌ثانی

225

66965634

آقای دکتر زمانی

267

66965345

آقای دکتر موحد

230

66965631

آقای دکتر میانداری

253

66965349

آقای دکتر سید حسین موسویان

251

66970808

آقای دکتر معصومی همدانی

248

66952059

سرکار خانم دکتر شهیدی

248

---

سرکار خانم دکتر کیان‌خواه

231

---

آقای دکتر کوهکن

249

66492289


آقای دکتر اسدالله فلاحی

247

66413851

آقای دکتر عالیخانی

257

---

آقای دکتر اسماعیلی

205

66970807

سرکار خانم دکتر خونساری

252

66965348

آقای دکتر شهرام پازوکی

223

66965633

آقای دکتر بهمن پازوکی

237

66492287

آقای دکتر افضلی

220

66965636

سرکار خانم دکتر اعوانی

215

66965347

آقای دکتر اعتماد

232

66965629

آقای دکتر خداپرست

246

---

آقای دکتر نظریان

229 ----

آقای دکتر توکلی بینا

254 ----

ساختمان مؤسسه در شهر قم

آقای دکترعلیخانی

---

02532941250

آقای دکتر عبداللهی 

آقای دکترغفاری

آقای ‌دکتر محمدی

آقای  صادقی

کتابخانه مؤسسه

کتابخانه (تهران)

211

66970805

کتابخانه (قم)

---

02532902399

حراست

مسئول حراست

243

66965344

انتظامات درب اصلی

200

66965343

 

نشانی مؤسسه:

خیابان ولیعصر(عج)، خیابان نوفل لوشاتو، کوچه شهید آراکلیان، شماره 4

کد پستی: 14816-11336

نشانی ساختمان مؤسسه در شهر قم:

شهید صدوقی، 20 متری فجر، خیابان دانش، دانش 3، شماره 71

                 تلفن:02532941250