معرفی گروه مطالعات علم

هدف از تأسیس گروه مطالعات علم، یکی از گروه‌های علمی مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، پژوهش در رابطه و نسبت متقابل علم و فلسفه و نیز تحقیق دربارة تاریخ علم، خصوصاً تاریخ علم در دوران اسلامی، است. علاوه بر پژوهش، این گروه تاکنون سه دوره نیز در مقطع دکترا دانشجو پذیرفته است. فلسفة علم، تاریخ علم و مطالعات اجتماعی علم از اصلی‌ترین حوزه‌های فعالیت اعضای این گروه است. اعضای گروه مطالعات علم، در همکاری با جامعۀ بین‌المللی و ملی متخصصان تاریخ و فلسفة علم، کتاب‌ها و مقالات پژوهشی و ترویجی بسیاری منتشر کرده‌اند‌ و در قالب برگزاری سخنرانی‌ها، نشست‌ها، همایش‌ها و مدرسه‌های ادواری سعی در ارتقای دانش آکادمیک و عمومی در حوزة مطالعات علم دارند.

اعضای گروه

مدیران گروه از آغاز تاکنون:

·        دکتر شاپور اعتماد،

·        دکتر امیراحسان کرباسی‌زاده،

·        دکتر حسین شیخ‌رضایی،

.        دکتر حسن امیری آرا (مدیر گروه از تاریخ 1402/03/01).

اعضای فعلی گروه:

·        دکتر حسن میانداری،

·        دکتر حسین شیخ‌رضایی،

·        دکتر حسن امیری‌آرا،

·        دکتر علی حسینخانی،

·        دکتر حمید بهلول.

اعضای بازنشسته و پیشین گروه:

·        دکتر شاپور اعتماد،

·        دکتر حسین معصومی همدانی،

·        دکتر مهدی نسرین،

·        دکتر لاله قدک‌پور،

·        دکتر امیراحسان کرباسی‌زاده.

اعضایی که از داخل و خارج مؤسسۀ با گروه مطالعات علم همکاری دارند:

·        دکتر سید نصرالله موسویان،

·        دکتر امیراحسان کرباسی‌زاده،

·        دکتر مهدی نسرین،

·        دکتر لاله قدک‌پور،

·        دکتر امیرمحمد گمینی،

·        دکتر حسن امینی،

·        دکتر حنیف قلندری،

·        دکتر ابوتراب یغمایی،

·        دکتر میثم محمدامینی،

·        دکتر کیوان الستی،

·        دکتر رضا مثمر،

·        دکتر حامد بیکران‌بهشت،

·        دکتر مهدی هاتف.

نشست‌ها، همایش‌ها و مدرسه‌های ادواری

·        مدرسه پاییزی «علم، اخلاق علم، سیاست علم»، آبان 1399

·        مدرسة تابستانی «فیزیکالیسم و منتقدانش»، شهریور 1400

·        همایش بین‌المللی «طبیعی‌گرایی فلسفی و چالش‌های آن»، اسفند 1400

·        مدرسة تابستانی «اندیشه پیشرفت: مباحثی در فلسفه، علم و تاریخ»، شهریور 1401

طرح‌های جاری

·        دکتر حسن میانداری: نسبت اخلاق انسان در قرآن و تبیین‌های تکاملی اخلاق

·        دکتر حسین شیخ‌رضایی: مدل‌های علمی به‌مثابه داستان

·        دکتر حسن امیری‌آرا: بررسی انتقادی متافیزیکِ طبیعی‌شده

·        دکتر علی حسینخانی: کواین، طبیعت‌گرایی، و مسئلة معرفت اول شخصی

·        دکتر حمید بهلول: نظام بطلمیوسی و ترتیب و فاصلة ‌سیارات در دورة اسلامی: تاریخ نقدها و ابداعات

دانشجویان دکتری

·        فائز آقایی

·        رضا کاظمی