موسسه حکمت و فلسفه ایران|انتشارات|کتاب های در دست انتشار

کتابهای در دست انتشار

کتاب‌های دردستِ انتشار

انتشارات مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

1402

1-      پژوهشی دربارۀ دازاین، انسان و مابعدالطبیعه در اندیشۀ هایدگر، سیدمسعود زمانی؛

2-     فضیلت فکری در کار دانشگاهی، امیرحسین خداپرست؛

3-     مجموعه‌مقالات همایش روز جهانی فلسفه با عنوان «دیگری»، به کوشش رضا کوهکن؛

4-     آشنایی با حکمت فهلوی، بابک عالیخانی؛

5-     فهلوی‌نامه، مجموعهمقالات همایش «سهروردی و احیاء حکمت فهلوی»، به کوشش بابک عالیخانی؛

6-     تصحیح انتقادی و شرح و تحشیۀ کتاب اختیارات مظفری، امیرمحمد گمینی؛

7-     نظام منطق؛ جان استیوارت میل، ترجمۀ محمدرضا اسمخانی، ویراستاری علمی حسین شیخ‌رضایی؛

8-      رموز اشراقی شاهنامه؛ شرح ابیات و حلّ رموز داستان سیاوَخش، بابک عالیخانی، ویراست دوم؛

9-     مجموعه رسائل ابن‌سینا (2)،  تصحیح زینب برخورداری؛

10-  رسائل قیصری، با حواشی آقامحمدرضا قمشه‌ای، تصحیح سیدجلال‌الدین آشتیانی، ویراستاری علمی سیدمحمود یوسف‌ثانی؛

11-   انتخاب ناطبیعی فضیلتمند، حسن میانداری؛

12-  دلالت‌های الهیاتی خلقت حضرت آدم برمبنای آرای علامه طباطبایی، عبدالله محمدی؛

13-  علم الهی از منظر ابن‌عربی و ملاصدرا، سیداحمد غفاری قره‌باغ؛

14-  اخلاق‌شناسی و محدودیت‌های فلسفه، یرنارد ویلیامز، ترجمۀ مینو حجت؛

15-  تائوی اسلام، کتاب منبع در زمینۀ روابط جنسیتی در تفکر اسلامی، ترجمۀ اسماعیل علی‌خانی؛

16-  عیار نقد؛ بررسی انتقادی روایات ناظر به نقد تصوف و عرفان، محمدعیسی جعفری؛

17-  معرفت‌شناسی گفتمان عقلانی یا منطق فهم متون، محمد حسین‌زاده یزدی؛

18-  مجموعه‌مقالات همایش «فلسفۀ غرب و ترجمه»، به کوشش امیرحسین خداپرست؛

19-  ارج‌نامۀ دکتر سیدحسین نصر، به کوششِ شهین اعوانی؛

20- مجموعه‌مقالات همایش «عقلانیت، خداباوری و خداناباوری»، به کوشش غلامحسین جوادپور؛

21-  مجموعه‌آثار ابوعبدالرحمن سلمی، جلد چهارم، تصحیح محمد سوری؛

22- تفسیر «بحرالحقائق والمعانی فی تفسیر سبع المثانی»، شیخ نجم‌الدین رازى، تصحیح محمدرضا موحدی، جلدهای 2 تا 5؛