گروه پژوهشی مطالعات ابن سینا

گروه پژوهشی مطالعات ابن سینا مؤسسه داراي 3 عضو هیئت علمی است و مدیر گروه، آقای دکتر سید محمود یوسف‌ثانی با مرتبه علمی دانشیاری است.


تاریخ بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۰ ۱۸:۱۲
محمدجواد اسماعیلی - 001

تاریخ بروزرسانی : ۶ آبان ۱۳۹۸ ۱۷:۵۵
لیلا کیانخواه - 001

تاریخ بروزرسانی : ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۰۹
سید محمود یوسف ثانی - 001

تاریخ بروزرسانی : ۲۸ دی ۱۳۹۸ ۲۰:۱۶