معرفی طرح

 

نقاشی ابن سینا از ابوالحسن صدیقی

مواریث مکتوب به تعبیری نسخ خطی، نمودها و نمادهای درخشان و باشکوه تمدن و فرهیختگی جوامع و ملتهاست. از این­ رو متون برجای­مانده از سوی اندیشمندان کشورمان خود میراث گرانبهایی است که معرّف پیشینه و هویّت و شخصیت فرهنگی ماست. برای احیای این میراث پربها و پرارزش فرهنگ و تمدن ایران اسلامی نیاز است به تصحیح و تحقیق و انتشار این مواریث گرانسنگ همت گمارد تا بتوان آن را به­ صورت مدون به جهانیان عرضه نمود.

          از این فیلسوف و دانشمند پرآوازۀ ایران و جهان نوشته ­های ارزشمند فراوانی در حوزه­های گوناگون دانش و فلسفۀ زمانۀ خویش به ­صورت کتاب یا رساله و مفصل یا مختصر، برجای مانده است که شماری از آنها هنوز به چاپ نرسیده است، و بسیاری از آنها که به چاپ رسیده ­اند ویژگی­های یک اثر و متن تصحیح ­شده بر اساس ضوابط علمی و فنّی را ندارند.

     اهمیّت ابن ­سینا و تألیفات او، انتشار مجموعه آثار وی در حکمت و فلسفه را با تصحیح انتقادی و به شیوه­ ای علمی، ضروری می­ سازد؛ هدف از تصحیح انتقادی متون آن است که از روی نسخ خطی موجود، نسخۀ اصلی یا قریب به اصل یک اثر را احیا، مرتب و مدون نمایند و آن را به­ صورتی عرضه دارند که خوانندۀ اهل تحقیق بتواند یقین و اطمینان حاصل نماید که اگر اصل یک اثر را در دست ندارد، نسخه‌ای از آن دارد که به نهایت درجه به صورت اصلی و شکلی که مصنف و مؤلّف اصل نوشته است نزدیک است. ازاین­ رو تصحیح متون در چارچوب ضوابط علمی،کاری است بس خطیر، که دانش بسیار، حوصلۀ فراوان، دقت و امعان نظر، و سرعت انتقال و قدرت درک بالا می­ طلبد. بدون شک ارائۀ دقیق آثار اصیل دانشمندان گامی استوار به منظور احیای میراث گذشتگان و تسهیل دستیابی محققان به سرچشمه ­های تفکر اسلامی است.

طرح ملی احیای آثار ابن­ سینا، پژوهش دربارۀ آراء ابو علی حسین بن عبدالله بن‌سینا (428-370 هجری / 1037-980 میلادی) بزرگترین و تأثیرگذارترین فیلسوف شرق، ایران و دوران اسلامی است که شامل تصحیح انتقادی مجموعۀ کامل آثار، تحلیل انتقادی دیدگاه های ابتکاری، مطالعۀ تطبیقی فلسفۀ او با دیگر فلسفه ­ها، مطالعات موضوعی، شرح و ترجمۀ آثار، فرهنگ اصطلاحات، بازنویسی آثار به زبان ساده در سطوح مختلف و ... می باشد

 

.