درباره گروه

 

گروه پژوهشی مطالعات ابن‌سینا دارای 3 عضو هیئت علمی است و مدیر گروه، آقای دکتر سیدمحمود یوسف ثانی با مرتبه علمی دانشیاری می باشد.