همایش ملی «فلسفة غرب و ترجمه»

همایش ملی «فلسفة‌غرب و ترجمه» در اواخر بهمن ماه 1399 در موسسه برگزار خواهد شد. آشنایی ایرانیان با فلسفه‌ی غرب در دوره‌ی جدید از طریق ترجمة کتاب‌هایی از زبان‌های گوناگون اروپایی صورت گرفته است. این ترجمه‌ها متفکران ایرانی را با وجوهی از اندیشه‌ی فلسفی آشنا کرده‌اند و خود سبب‌ساز تأملاتی شده‌اند که فرهنگ فلسفیِ ایرانِ معاصر را شکل می‌دهند. همان‌طور که شکل‌گیری نهضت ترجمه در اواخر قرن دوم هجری، به پدید آمدن فضای فکری جدیدی منجر شد که در آن گروهی از متفکران با آمیختن آنچه از طریق ترجمه‌‌یِ آثار فلسفی یونانیان می‌آموختند با اندیشه‌ها و دغدغه‌های خود، دورانی از شکوفایی فرهنگی را به وجود آوردند، ترجمه‌ی متون فلسفه‌ی جدید غرب نیز در ظهور دغدغه‌ها و دیدگاه‌های گوناگون فلسفی در ایرانِ معاصر نقشی چشمگیر داشته است. همایش «فلسفة غرب و ترجمه» در پی شناخت دقیق‌تر نحوه‌ی مواجهه‌ی ما با فلسفه‌ی غربی از طریق ترجمه‌ها است. آقای دکتر امیرحسین خداپرست عضو هیئت علمی گروه فلسفه غرب دبیر علمی این همایش هستند.

محورها و موضوعات همایش و برنامه زمان بندی دقیق آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

۱۲ خرداد ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.