همایش ملی «بررسی آراء و آثار تیتوس بورکهارت»

این همایش در 17 آبان ماه 1399 در موسسه برگزار خواهد شد. تیتوس ابراهیم عزّالدّین بورکهارت (1908-1984) حکیم متالّه و صاحب‌نظر برجسته در علوم سنّتی و مبانی هنر دینی، در بستری گسترده از مابعدالطّبیعه، علم‌النّفس، عرفان، رمزشناسی، و نقد تجدّد در ابعاد گوناگون آن، آثاری مهم از خود به‌جا گذاشته است. بخش قابل‌توجهی از پژوهش‌ها و آثار بورکهارت به هنر قدسی و سنّتیِ ادیان الهی می‌پردازد؛ در این زمینه او علاوه بر مقالات متعدد دربارۀ هنر اسلامی چندین کتاب مهم، از جمله  کتاب هنراسلامی دارد که زبان و بیانش شاهکاری در تبیین مبانی هنر اسلامی و معرّفی آن است. بدین ترتیب آشنایی با آثار بورکهارت برای هر گونه مطالعۀ جدی هنر در دورۀ حاضر ضروری است. برگزاری همایشی برای بررسی و معرفی آراء و آثار بورکهارت می‌تواند گامی در جهت آشنایی بیشتر با میراث علمی و معنوی وی باشد. دبیر علمی این همایش را آقای دکتر حمیدرضا فرزان‌یار عضو هیئت علمی دانشگاه سوره بر عهده دارند. آقای سید شاهین محسنی، پژوهشگر فلسفه، نیز به ایشان در این کار یاری می‌رسانند.

محورهای اصلی  همایش:

* آراء و آثار بورکهارت

* بورکهارت و حکمت خالده

* جهان‌شناسی سنّتی

* بورکهارت و عرفان

* بورکهارت و نقد تجدد                    

*رمزشناسی

* بورکهارت و زیبایی

*  هنر دینی، هنر قدسی، هنر سنتی

*  هنر مقدس در شرق و غرب                                         

* مبانی معنوی هنر اسلامی

* شهر و تمدن سنتی

۱۲ خرداد ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.