داود حسینی تشریح کرد: «سمنتیک و قاعده فرعیه»

داود حسینی تشریح کرد: «سمنتیک و قاعده فرعیه»
به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، داود حسینی، دانشیار فلسفه دانشگاه تربیت مدرس، در همایش بین‌المللی «تاریخ منطق در جهان اسلام» به ارائه سخنرانی با موضوع «منطق وجود نزد میرداماد؛ سمنتیک و قاعده فرعیه» پرداخت که در ادامه مدخل بیانات وی از نظر می‌گذرد:

بخش‌های منطق بنا بر دیدگاه متعارف دربارۀ منطق در روزگار ما:

1. نظریۀ برهان (اصول و قاعده‌های استنتاج)

2. سمنتیک (شرایط صدق و روابط حاکم بر صدق)

مشارکت فیلسوفان (و نه لزوماً منطق‌دانان) جهان اسلام در علم منطق:

1. نظریۀ برهان (اغلب در متن‌های منطقی)

2. سمنتیک (اغلب در متن‌های فلسفی)

فیلسوف مورد بحث: میرداماد (الأفق‌المبین)

حیطۀ مورد بحث: سمنتیک گزاره‌های شخصی

یک ادعای تاریخی مشهور: در قبال نسبت میان ثبوت شیء لشیء و ثبوت المثبت له دو نظر هست:

1 .قاعدۀ فرعیه: ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت المثبت له.

2 .قاعدۀ استلزام: ثبوت شیء لشیء مستلزم لثبوت المثبت له.

ادامۀ ادعای تاریخی مشهور: میرداماد (در میان بسیاری دیگر، نظیر فخر رازی و دوانی) قائل به استلزام است.

اهداف:

 1. نظر میرداماد در خصوص این مسئله چیست؟

2. نظر میرداماد چه ارتباط و نتایجی برای منطق دارد؟

محدودیت: بحث محدود به قضایای مفرد است به شکل «الف ب است» و فرض بر این است که الف یکی از ذات‌هاست.

۱۴ اسفند ۱۴۰۱
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.