آغاز برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی

سلسله نشست‌های دوره‌ای موسسه حکمت و فلسفه ایران از ۸ مهرماه به صورت مجازی و در بستر اینستاگرام اغاز می‌شود

نشست تاملی بر مسئله تناهی

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، سلسله نشست‌های دوره‌ای موسسه حکمت و فلسفه ایران از ۸ مهرماه به صورت مجازی و در بستر اینستاگرام اغاز می‌شود.

نخستین نشست با عنوان《تاملی بر مسئله تناهی حقیقت از منظر گادامر و هیدگر》۸ مهرماه ساعت ۱۶ برگزار می‌شود. سخنران این نشست دکتر احمد رجبی استادیار دانشگاه تهران و دبیر نشست دکتر امیرحسین خداپرست استادیار موسسه حکمت و فلسفه ایران خواهد بود. بستر برگزاری نشست صفحه‌ی اینستاگرامی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به این آدرس institute_philosophy@خواهد بود. 

 

۳ مهر ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.