رسائل الشّجرة الإلهیّة فی علوم الحقائق الرّبّانیّة
المجلد الثالث 
فی العلوم الإلهیّة و الأسرار الرّبّانیّة

18

تألیف شمس‌الدّین محمد الشَّهرزُوری
تصحیح، تحقیق و مقدّمۀ نجفقلی حبیبی
(برگزیدۀ بیست و پنجمین دورۀ کتاب سال)
۸۰,۰۰۰ تومان ۶۸,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
رسائل الشّجرة الإلهیّة فی علوم الحقائق الرّبّانیّة
المجلد الثانی
فی علوم الطّبیعیّة

17

تألیف شمس‌الدّین محمد الشَّهرزُوری
تصحیح، تحقیق و مقدّمۀ نجفقلی حبیبی
(برگزیدۀ بیست و پنجمین دورۀ کتاب سال)
۷۰,۰۰۰ تومان ۵۹,۵۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
رسائل الشّجرة الإلهیّة فی علوم الحقائق الرّبّانیّة 
المجلد الأول

16

تألیف شمس‌الدّین محمد الشَّهرزُوری
تصحیح، تحقیق و مقدّمۀ نجفقلی حبیبی
(برگزیدۀ بیست و پنجمین دورۀ کتاب سال)
۷۵,۰۰۰ تومان ۶۳,۷۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
حکیم‌نامه یا اجتماع علامه

15

به انضمام ذیل «سیر العباد» و اشعار دیگر او
اوحدالدین رازی
به تصحیح و تحقیقِ نصرالله پورجوادی
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۷۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
عقل سرخ

14

شهاب‌الدّین یحیی سهروردی (شیخ اشراق)
مقدّمه و تصحیحِ رضا کوهکن
مقدّمۀ انگلیسی نصرالله پورجوادی
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
شاهدِ دل (رباعیات)

13

اوحدالدین کرمانی
به تصحیح و ترجمۀ پیتر لمبورن وینسون و برند مانوئل ویشر
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۷۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
أعلام النبوة

12

مؤلف: ابوحاتم رازی
تحقیق و تصحیح و مقدّمۀ صلاح الصّاوی و غلامرضا اعوانی
با مقدمۀ انگلیسیِ سیدحسین نصر
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۲,۵۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
منطق در ایران سدۀ ششم

11

هفت رساله از ابن‌صلاح همدانی، مجدالدین جیلی، رشیدالدین وطواط، شرف‌الدین مسعودی، ابن‌غیلان بلخی، فخرالدین رازی

گردآوری، مقدّمه و تصحیح
غلامرضا دادخواه، اسدالله فلاحی
پیش‌گفتار نیکلاس رشر
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۲,۵۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
بوطیقای ارسطو به روایت حکمای اسلامی

9

آثاری از فارابی، ابن‌سینا، ابن‌رشد، شهرزوری، ابوالبرکات بغدادی، خواجه نصیر، علامه حلّی
ترجمۀ سیدمحمود یوسف‌ثانی
۳۵,۰۰۰ تومان ۲۹,۷۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ صفحه ۱۰ از ۱۰