شرح کتاب‌ 
«التذکرة فی أحکام الجواهر والأعراضِ» ابن متّویه

21

چاپ عکسی از روی نسخۀ خطی کتابخانۀ شادروان اصغر مهدوی
تاریخ کتابت 570 ه.ق.
پیشگفتار فارسی از نصرالله پورجوادی
مقدمۀ انگلیسی و فهرستها از زابینه اشمیتکه
۵۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
افلاطون

19

تألیف گَستون‌ مِر
ترجمۀ فاطمه خونساری
۲۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
رسائل الشّجرة الإلهیّة فی علوم الحقائق الرّبّانیّة
المجلد الثالث 
فی العلوم الإلهیّة و الأسرار الرّبّانیّة

18

تألیف شمس‌الدّین محمد الشَّهرزُوری
تصحیح، تحقیق و مقدّمۀ نجفقلی حبیبی
(برگزیدۀ بیست و پنجمین دورۀ کتاب سال)
۸۰,۰۰۰ تومان۶۴,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
رسائل الشّجرة الإلهیّة فی علوم الحقائق الرّبّانیّة
المجلد الثانی
فی علوم الطّبیعیّة

17

تألیف شمس‌الدّین محمد الشَّهرزُوری
تصحیح، تحقیق و مقدّمۀ نجفقلی حبیبی
(برگزیدۀ بیست و پنجمین دورۀ کتاب سال)
۷۰,۰۰۰ تومان۵۶,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
رسائل الشّجرة الإلهیّة فی علوم الحقائق الرّبّانیّة 
المجلد الأول

16

تألیف شمس‌الدّین محمد الشَّهرزُوری
تصحیح، تحقیق و مقدّمۀ نجفقلی حبیبی
(برگزیدۀ بیست و پنجمین دورۀ کتاب سال)
۷۵,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
حکیم‌نامه یا اجتماع علامه

15

به انضمام ذیل «سیر العباد» و اشعار دیگر او
اوحدالدین رازی
به تصحیح و تحقیقِ نصرالله پورجوادی
۱۵,۰۰۰ تومان۱۲,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
عقل سرخ

14

شهاب‌الدّین یحیی سهروردی (شیخ اشراق)
مقدّمه و تصحیحِ رضا کوهکن
مقدّمۀ انگلیسی نصرالله پورجوادی
۲۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
شاهدِ دل (رباعیات)

13

اوحدالدین کرمانی
به تصحیح و ترجمۀ پیتر لمبورن وینسون و برند مانوئل ویشر
۱۵,۰۰۰ تومان۱۲,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
أعلام النبوة

12

مؤلف: ابوحاتم رازی
تحقیق و تصحیح و مقدّمۀ صلاح الصّاوی و غلامرضا اعوانی
با مقدمۀ انگلیسیِ سیدحسین نصر
۵۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
منطق در ایران سدۀ ششم

11

هفت رساله از ابن‌صلاح همدانی، مجدالدین جیلی، رشیدالدین وطواط، شرف‌الدین مسعودی، ابن‌غیلان بلخی، فخرالدین رازی

گردآوری، مقدّمه و تصحیح
غلامرضا دادخواه، اسدالله فلاحی
پیش‌گفتار نیکلاس رشر
۵۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
بوطیقای ارسطو به روایت حکمای اسلامی

9

آثاری از فارابی، ابن‌سینا، ابن‌رشد، شهرزوری، ابوالبرکات بغدادی، خواجه نصیر، علامه حلّی
ترجمۀ سیدمحمود یوسف‌ثانی
۱۰۰,۰۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ صفحه ۹ از ۹ بعدی »