تقرّب به خداوند
در اسلام و مسیحیت

81

تألیف اسماعیل علی‌خانی
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۵۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
نظری به عمل
چند گفتار در باب نسبت نظر و عمل

80

تألیف شهرام پازوکی
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
علم التّصوّف

79

تألیف در حدود سال 400 هجری
از نویسنده‌ای ناشناخته
به تصحیح و تحقیق نصرالله پورجوادی- محمد سوری
۸۰,۰۰۰ تومان ۶۸,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
حکمت مسیحی
مطالعه‌ای تطبیقی با حکمت اسلامی

78

تألیف شهرام پازوکی
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۱,۲۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
نظریۀ معرفت

77

تألیف کیث لرر
ترجمه، تحقیق و نقد مهدی عبدالهی
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۸,۲۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
اختیار در ضرورت هستی

76

تألیف غلامحسین ابراهیمی دینانی
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۸,۲۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
فراز و فرود فکر فلسفی

75

تألیف غلامحسین ابراهیمی دینانی
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۲,۵۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
هایدگر در ایران

74

نگاهی به زندگی، آثار و اندیشه‌های سیداحمد فردید
بیژن عبدالکریمی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
اسلام در سرزمین ایران (3)
چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی

73

دفترسوم: روزبهان و آیین عشّاق
دفتر چهارم: تشیع و تصوف
تألیف هانری کُربَن
ترجمۀ رضا کوهکن
ویراستار ترجمۀ فارسی: زینب پودینه آقایی
۱۰۰,۰۰۰ تومان ۸۵,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
اسلام در سرزمین ایران (2)
چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی

72

مجلد دوم
سهروردی و افلاطونیان ایران
هانری کُربَن
ترجمۀ رضا کوهکن
ویراستار ترجمۀ فارسی: زینب پودینه آقایی
۹۲,۰۰۰ تومان ۷۸,۲۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
اسلام در سرزمین ایران (1)
چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی

71

مجلد اول
تشیع دوازده امامی
تألیف هانری کُربَن
ترجمۀ رضا کوهکن
ویراستار ترجمۀ فارسی: زینب پودینه آقایی
۸۸,۰۰۰ تومان ۷۴,۸۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
آگاهی و گواهی

70

ترجمه و شرح انتقادی رسالۀ
تصوّر و تصدیقِ صدرالمتألّهین شیرازی
مهدی حائری یزدی
مجموعۀ آثار
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۷۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
علم کُلّی

69

مهدی حائری یزدی
با تجدیدنظر مؤلف
مجموعۀ آثار (1)
مقدّمۀ سید‌مصطفی محقق‌داماد
ویراستار: مسعود علیا
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
هرم هستی
تحلیلی از مبادی هستی‌شناسی تطبیقی

68

مهدی حائری یزدی
مجموعۀ آثار (6)
ویراستار: مسعود علیا
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۸,۲۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
جُستارهای فلسفی
(مجموعه مقالات)

67

مهدی حائری یزدی
مجموعۀ آثار (7)
به اهتمام عبدالله نصری
ویراستار: مسعود علیا
۷۰,۰۰۰ تومان ۵۹,۵۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
کاوش‌های عقل عملی
فلسفۀ اخلاق

66

مهدی حائری یزدی
با تجدیدنظر مؤلف
مجموعۀ آثار (5)
ویراستار: مسعود علیا
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۵۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
کاوش‌های عقل نظری

65

مهدی حائری یزدی
مجموعۀ آثار (2)
پیش‌گفتار سیدمصطفی محقق‌داماد
ویراستار: مسعود علیا
۳۵,۰۰۰ تومان ۲۹,۷۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
پرتونامۀ سلیمانشاهی و بستان‌القلوب 
(دو رسالۀ آموزشی)

64

شهاب‌الدین یحیی سهروردی
تصحیح و توضیحِ بابک عالیخانی
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۱,۲۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
سلسبیل در معارف الهیه

63

میرزا ابوالحسن اصطهباناتی
مقدّمه و تحقیق مجید هادی‌زاده
به‌مناسبتِ دومین همایش بین‌المللی مکتب فلسفی اصفهان
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
سیر تحول مکتب فلسفی اصفهان از 
ابن‌سینا تا ملاصدرا

62

تألیف مهدی امامی‌جمعه
کتاب شایستۀ تقدیر بیست و پنجمین دورۀ کتاب فصل، بهار ۱۳۹۲
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۱,۲۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ صفحه ۷ از ۱۰ ۸ ۹ ۱۰