اختیار در ضرورت هستی

76

تألیف غلامحسین ابراهیمی دینانی
۱۲۰,۰۰۰ تومان۹۶,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
فراز و فرود فکر فلسفی

75

تألیف غلامحسین ابراهیمی دینانی
۵۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
اسلام در سرزمین ایران (3)
چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی

73

دفترسوم: روزبهان و آیین عشّاق
دفتر چهارم: تشیع و تصوف
تألیف هانری کُربَن
ترجمۀ رضا کوهکن
ویراستار ترجمۀ فارسی: زینب پودینه آقایی
۱۰۰,۰۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
اسلام در سرزمین ایران (2)
چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی

72

مجلد دوم
سهروردی و افلاطونیان ایران
هانری کُربَن
ترجمۀ رضا کوهکن
ویراستار ترجمۀ فارسی: زینب پودینه آقایی
۹۲,۰۰۰ تومان۷۳,۶۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
اسلام در سرزمین ایران (1)
چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی

71

مجلد اول
تشیع دوازده امامی
تألیف هانری کُربَن
ترجمۀ رضا کوهکن
ویراستار ترجمۀ فارسی: زینب پودینه آقایی
۸۸,۰۰۰ تومان۷۰,۴۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
آگاهی و گواهی

70

ترجمه و شرح انتقادی رسالۀ
تصوّر و تصدیقِ صدرالمتألّهین شیرازی
مهدی حائری یزدی
مجموعۀ آثار
۱۵,۰۰۰ تومان۱۲,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
علم کُلّی

69

مهدی حائری یزدی
با تجدیدنظر مؤلف
مجموعۀ آثار (1)
مقدّمۀ سید‌مصطفی محقق‌داماد
ویراستار: مسعود علیا
۲۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
هرم هستی
تحلیلی از مبادی هستی‌شناسی تطبیقی

68

مهدی حائری یزدی
مجموعۀ آثار (6)
ویراستار: مسعود علیا
۱۲۰,۰۰۰ تومان۹۶,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
جُستارهای فلسفی
(مجموعه مقالات)

67

مهدی حائری یزدی
مجموعۀ آثار (7)
به اهتمام عبدالله نصری
ویراستار: مسعود علیا
۷۰,۰۰۰ تومان۵۶,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
کاوش‌های عقل عملی
فلسفۀ اخلاق

66

مهدی حائری یزدی
با تجدیدنظر مؤلف
مجموعۀ آثار (5)
ویراستار: مسعود علیا
۱۱۰,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
کاوش‌های عقل نظری

65

مهدی حائری یزدی
مجموعۀ آثار (2)
پیش‌گفتار سیدمصطفی محقق‌داماد
ویراستار: مسعود علیا
۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
پرتونامۀ سلیمانشاهی و بستان‌القلوب 
(دو رسالۀ آموزشی)

64

شهاب‌الدین یحیی سهروردی
تصحیح و توضیحِ بابک عالیخانی
۶۰,۰۰۰ تومان۴۸,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
سلسبیل در معارف الهیه

63

میرزا ابوالحسن اصطهباناتی
مقدّمه و تحقیق مجید هادی‌زاده
به‌مناسبتِ دومین همایش بین‌المللی مکتب فلسفی اصفهان
۴۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
تبیین معانی نمادین عناصر معماری اسلامیِ عصر صفوی

61

آثار میدان نقش‌ جهان اصفهان
تألیف اصغر منتظرالقائم و زهرا حافظ‌ ‌قرآن
۴۵,۰۰۰ تومان۳۶,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
نقد و تحلیل آثار فارسی شیخ‌بهایی

60

تألیف محسن محمّدی فشارکی و فاطمه قیومیان محمدی
۳۵,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
روح‌الإسلام و الإیمان
فی معرفة الامام و تفضیله علی القرآن

51

المجلّد الأوّل
المیرزا یحیی البیدآبادی الإصبهانی
مقدّمه، تصحیح و تعلیقِ عبدالرضا حسناتی
۶۰,۰۰۰ تومان۴۸,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
هدایة المسترشدین فی ردّ المضلّین

50

ملامحمدتقی کاشانی
مقدّمه، تصحیح و تعلیق حمیدرضا کیانی
۴۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
المباحَثات

49

ابوعلی حسین‌بن عبدالله ابن‌سینا
مقدّمه و تصحیحِ محسن بیدارفر
مقدّمه انگلیسیِ محمدجواد اسماعیلی
۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۴۴,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
المختصر الأوسط فی المنطق

48

ابوعلی حسین‌بن عبدالله ابن‌سینا
مقدّمه و تصحیحِ سیّدمحمود یوسف‌ثانی
۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
برهان وجودی
در فلسفۀ غرب و فلسفۀ اسلامی

45

تألیف علی افضلی
۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ صفحه ۷ از ۹ ۸ ۹ بعدی »