منطق خونَجی

129

اسدالله فلاحی
۳۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
ساقی‌نامه

127

میرزا ابوطالب فندرسکی
تصحیح سیدعلی‌اصغر میرباقری‌فرد، احسان رئیسی
۱۵,۰۰۰ تومان۱۲,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
خطفات القدس

126

میرسیداحمد العلوی العاملی
تصحیح و تعلیق مجید هادی‌‍زاده
۲۵,۰۰۰ تومان۲۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
کتاب الشّوارق

125

ابوالحسن بن احمد قاینی کاشانی
تصحیح و مقدمه زهره قربانی
۲۵,۰۰۰ تومان۲۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
زواهر الحِکم
«بخش الهیات»

124

میرزاحسن لاهیجی
ترجمه و توضیح سیدحسین واعظی
۳۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
الکلمة الطّیبة

123

ملّاعبدالرزّاق‌بن ‌علی‌بن‌ الحسین اللاهجی
تحقیق حمید عطائی نظری
۲۵,۰۰۰ تومان۲۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
آشنایی با منطق ربط

122

اسدالله فلاحی
۴۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
مجموعۀ مقالات همایش بین‌المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه 2010
جلد اول
مقالات ارائه‌شدۀ فارسی
مجموعۀ مقالات همایش بین‌المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه 2010
جلد دوم 
مقالات رسیدۀ فارسی

118

به کوشش شهین اعوانی
۴۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
مجموعۀ مقالات همایش بین‌المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه 2010
جلد سوم
مقالات ارائه‌شدۀ انگلیسی

117

به کوشش غلامرضا اعوانی و شهین اعوانی
۴۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
مجموعۀ مقالات همایش بین‌المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه 2010
جلد چهارم
مقالات پذیرفته‌شدۀ انگلیسی

116

به کوشش: غلامرضا اعوانی و شهین اعوانی
۲۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
البیاض و السّواد
من خصائص حِکَم العباد فی نعت المرید و المراد

115

ابوالحسن علی بن الحسن السیرجانی
تصحیح و تحقیقِ محسن پورمختار
مقدّمۀ انگلیسیِ نصرالله پورجوادی
۷۰,۰۰۰ تومان۵۶,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
فرهنگ فلسفۀ دکارت

114

جان کاتینگم
ترجمۀ علی افضلی
۴۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
رسالۀ بود و نُمود

111

مشتمل بر چند مبحث از مباحث ماهیّت و وجود
محمود شهابی خراسانی
تحقیق و ویرایش محمدامین شاهجویی
۲۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
غزالی‌شناسی
(گزیدۀ مقالات)

110

به اهتمام میثم کرمی
۲۲,۰۰۰ تومان۱۷,۶۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
فرهنگ‌نامۀ تاریخی مفاهیم فلسفه
جلد اول: فلسفۀ هنر

109

سرویراستاران: یوآخیم ریتر ـ کارلفرید گروندر ـ گتفرید گابریل
ویراستاران: محمدرضا حسینی بهشتی و بهمن پازوکی
با همکاری: فریده فرنودفر
۷۰,۰۰۰ تومان۵۶,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
فرهنگ‌نامۀ تاریخی مفاهیم فلسفه
جلد سوم: فلسفۀ اخلاق

108

سرویراستاران: یوآخیم ریتر ـ کارلفرید گروندر ـ گتفرید گابریل
ویراستاران: محمدرضا حسینی بهشتی و بهمن پازوکی
اثر شایستۀ تقدیر گروه فلسفۀ غرب سی‌و‌چهارمین دورۀ کتاب سال
۷۰,۰۰۰ تومان۵۶,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
کشف‌الأسرار عن غوامض الأفکار

107

افضل‌الدّین الخونَجی
تقدیم و تحقیق خالد الرویهب
ترجمۀ مقدمۀ انگلیسی سیّدمحمود یوسف ثانی
۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۶۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
فلسفۀ قرون وسطی

105

تاریخ فلسفۀ غرب (انتشارات راتلیج)
جلد 3
جان مارنبُن
ترجمۀ بهنام اکبری
۹۰,۰۰۰ تومان۷۲,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
دورۀ نوزایی و عقل‌گرایی
قرن هفدهم

104

تاریخ فلسفۀ غرب (انتشارات راتلیج)
جلد 4
جی. اچ. آر. پارکینسن
ترجمۀ سیدمصطفی شهرآیینی
۹۰,۰۰۰ تومان۷۲,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ صفحه ۵ از ۹ ۶ ۷ ۸ ۹ بعدی »