التعلیقات

121

ابونصر فارابی
مقدّمه، تحقیق و تصحیح سیّدحسین موسویان
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
التعلیقات

120

ابوعلی حسین بن عبدالله ابن‌سینا
مقدّمه، تحقیق و تصحیح سیّدحسین موسویان
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
مجموعۀ مقالات همایش بین‌المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه 2010
جلد اول
مقالات ارائه‌شدۀ فارسی
مجموعۀ مقالات همایش بین‌المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه 2010
جلد دوم 
مقالات رسیدۀ فارسی

118

به کوشش شهین اعوانی
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
مجموعۀ مقالات همایش بین‌المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه 2010
جلد سوم
مقالات ارائه‌شدۀ انگلیسی

117

به کوشش غلامرضا اعوانی و شهین اعوانی
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
مجموعۀ مقالات همایش بین‌المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه 2010
جلد چهارم
مقالات پذیرفته‌شدۀ انگلیسی

116

به کوشش: غلامرضا اعوانی و شهین اعوانی
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
البیاض و السّواد
من خصائص حِکَم العباد فی نعت المرید و المراد

115

ابوالحسن علی بن الحسن السیرجانی
تصحیح و تحقیقِ محسن پورمختار
مقدّمۀ انگلیسیِ نصرالله پورجوادی
۷۰,۰۰۰ تومان ۵۹,۵۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
فرهنگ فلسفۀ دکارت

114

جان کاتینگم
ترجمۀ علی افضلی
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
مبانی هنر مسیحی

113

تیتوس بورکهارت
ترجمۀ امیر نصری
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۷۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
مجموعۀ آثار 
شمس‌الدین محمّد کیشی

112

شمس‌الدین محمّد کیشی
تحقیق و تصحیحِ نجف جوکار
۳۵,۰۰۰ تومان ۲۹,۷۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
رسالۀ بود و نُمود

111

مشتمل بر چند مبحث از مباحث ماهیّت و وجود
محمود شهابی خراسانی
تحقیق و ویرایش محمدامین شاهجویی
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
غزالی‌شناسی
(گزیدۀ مقالات)

110

به اهتمام میثم کرمی
۲۲,۰۰۰ تومان ۱۸,۷۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
فرهنگ‌نامۀ تاریخی مفاهیم فلسفه
جلد اول: فلسفۀ هنر

109

سرویراستاران: یوآخیم ریتر ـ کارلفرید گروندر ـ گتفرید گابریل
ویراستاران: محمدرضا حسینی بهشتی و بهمن پازوکی
با همکاری: فریده فرنودفر
۷۰,۰۰۰ تومان ۵۹,۵۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
فرهنگ‌نامۀ تاریخی مفاهیم فلسفه
جلد سوم: فلسفۀ اخلاق

108

سرویراستاران: یوآخیم ریتر ـ کارلفرید گروندر ـ گتفرید گابریل
ویراستاران: محمدرضا حسینی بهشتی و بهمن پازوکی
اثر شایستۀ تقدیر گروه فلسفۀ غرب سی‌و‌چهارمین دورۀ کتاب سال
۷۰,۰۰۰ تومان ۵۹,۵۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
کشف‌الأسرار عن غوامض الأفکار

107

افضل‌الدّین الخونَجی
تقدیم و تحقیق خالد الرویهب
ترجمۀ مقدمۀ انگلیسی سیّدمحمود یوسف ثانی
۶۵,۰۰۰ تومان ۵۵,۲۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
از آغاز تا افلاطون

106

تاریخ فلسفۀ غرب (انتشارات راتلیج)
جلد 1
س. س. و. تیلور
ترجمۀ حسن فتحی
۳۶,۰۰۰ تومان ۳۰,۶۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
فلسفۀ قرون وسطی

105

تاریخ فلسفۀ غرب (انتشارات راتلیج)
جلد 3
جان مارنبُن
ترجمۀ بهنام اکبری
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۲,۵۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
دورۀ نوزایی و عقل‌گرایی
قرن هفدهم

104

تاریخ فلسفۀ غرب (انتشارات راتلیج)
جلد 4
جی. اچ. آر. پارکینسن
ترجمۀ سیدمصطفی شهرآیینی
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۲,۵۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
عصر ایدئالیسم آلمانی

103

تاریخ فلسفۀ غرب (انتشارات راتلیج)
جلد 6
رابرت سی. سالمن و کتلین ام. هیگینز
ترجمۀ سیدمسعود حسینی
۴۸,۰۰۰ تومان ۴۰,۸۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
فلسفۀ علم، منطق و ریاضیات
در قرن بیستم

102

تاریخ فلسفۀ غرب (انتشارات راتلیج)
جلد 9
اس. جی. شنکر
ترجمۀ ابوالفضل حقیری
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۲,۵۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
۱ ۲ ۳ ۴ صفحه ۵ از ۱۰ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰