فلسفۀ معنا، معرفت و ارزش 
در قرن بیستم

101

تاریخ فلسفۀ غرب (انتشارات راتلیج)
جلد 10
جان وی. کنفیلد
ترجمۀ یاسر خوشنویس
۳۶,۰۰۰ تومان ۳۰,۶۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
رئالیسم معرفتی

100

درآمدی بر معرفت‌شناسی نوصدرایی (2)
عبدالحسین خسروپناه
مهدی عاشوری
۳۵,۰۰۰ تومان ۲۹,۷۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
روش‌شناسی علوم‌ اجتماعی

99

عبدالحسین خسروپناه
تنظیمِ مهدی عاشوری
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۱,۲۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
سنجش و اکتشاف

98

تألیف علی عابدی شاهرودی
اثر شایستۀ تقدیر در بخش فلسفۀ اسلامی سی‌وچهارمین دورۀ جایزه کتاب
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۸,۲۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
Nasir-i khusraw
Forty Poems from the Divan

97

Translated with introductions and notes by
Peter Lamborn wilson & Gholam Reza Aavani
Seyyed Hossein Nasr
General Editor
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
نقد النُّصوص 
فی ‌شرح نقش ‌الفصوص

96

عبدالرحمن بن احمد جامی
با مقدّمه و تصحیح و تعلیقات ویلیام چیتیک
و پیشگفتار سیدجلال‌الدین آشتیانی
۶۰,۰۰۰ تومان ۵۱,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
وجود رابط و مستقل
در فلسفۀ اسلامی

95

تألیف غلامحسین ابراهیمی دینانی
ویرایش دوّم
ویراستار: محمدجواد اسماعیلی
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۸,۲۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
مجموعۀ رسائل، حواشی و تعلیقات علامه سیّدابوالحسن رفیعی قزوینی

94

با تصحیح و مقدّمۀ غلامحسین رضانژاد (نوشین)
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۲,۵۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
شیعه

93

مذاکرات و مکاتبات پروفسور هانری کُربَن با علّامه سیّدمحمّدحسین طباطبایی
تنظیم علی احمدی میانجی و هادی خسروشاهی
ویراستار: محمدامین شاهجویی
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۱,۲۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
عقل از دیدگاه مولانا

92

پری ریاحی
پیش‌گفتار سیدحسین نصر
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۱,۲۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
روابط حکمت اشراق
و فلسفۀ ایران باستان

91

هانری کُربَن
گزارش احمد فردید و عبدالحمید گلشن
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۵,۳۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
مکاتبات
هانری کُربَن و ولادیمیر ایوانُف
(1326- 1345/ 1947-1966)

90

به کوششِ زابینه اشمیتکه
ترجمۀ ع. روح‌بخشان
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۵۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
رسالۀ منطقی- فلسفی

89

لودویگ ویتگنشتاین
ترجمه و شرح سروش دباغ
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۱,۲۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
حمل اولی و شایع
رهیافتی تاریخی

88

محمود زراعت‌پیشه
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۷۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
برهان‌های صدیقین

87

دویست و بیست برهان به شیوۀ صدیقین بر هستی خداوند
حسین عشاقی
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۵۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
سالک حکمت 
ارج‌نامۀ استاد دکتر غلامرضا اعوانی

86

مجموعۀ مقالات
به کوشش شهین اعوانی
۷۰,۰۰۰ تومان ۵۹,۵۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
نفس انسانی در 
اسطوره‌های افلاطون

85

هیئت تحریریه «معبد حکمت»
ترجمۀ فاطمه خونساری
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۷۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
الهیات محیط زیست

84

سیدمصطفی محقق‌داماد
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۱,۲۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
جستاری در عرفان نظری و عملی

83

عبدالحسین خسروپناه
۳۸,۰۰۰ تومان ۳۲,۳۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
الهیات اجتماعی مسیحیت

82

تألیف اسماعیل علی‌خانی
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۲,۵۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ صفحه ۶ از ۱۰ ۷ ۸ ۹ ۱۰