پدربودن و فلسفه

10001

ویراستاران:لون اس.نیس و مایکل دابلیو. آستن
ترجمه: محمد شکری
۶۵,۰۰۰ تومان۵۸,۵۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
اندیشۀ هیدگر در درسگفتارهای اولیه

200

تألیف بهمن پازوکی
۴۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
درآمدی بر پدیدارشناسی هوسرل
بررسی بعضی مفاهیم اساسی

199

تألیف بهمن پازوکی
۴۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
عَونُ إخوانِ الصَفاء عَلی فَهمِ کِتابِ الشِفاء
المجلّد الأول فی المنطق

198

تألیف بهاء‌الدین محمّدبن حسن الإصفهانی
تحقیقِ علی اوجبی
۱۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۴,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
عَونُ إخوانِ الصَفاء عَلی فَهمِ کِتابِ الشِفاء
المجلّد الثانی فی الطبیعیّات

197

تألیف بهاء‌الدین محمّدبن حسن الإصفهانی
تحقیقِ علی اوجبی
۱۲۰,۰۰۰ تومان۹۶,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
عَونُ إخوانِ الصَفاء عَلی فَهمِ کِتابِ الشِفاء
المجلّد الثالث فی الإلهیّات

196

تألیف بهاء‌الدین محمّدبن حسن الإصفهانی
تحقیقِ علی اوجبی
۸۰,۰۰۰ تومان۶۴,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
توضیح الأشکال؛ شرح بر تحریر اصول اقلیدس

195

تألیف محمدمهدی نراقی
تصحیح و تعلیق امیر رضائی
دورۀ دوجلدی
۲۱۰,۰۰۰ تومان۱۶۸,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
فرهنگ فلسفه

194

مترجمان
شاپور اعتماد
غلامرضا اعوانی
شهین اعوانی
شهرام پازوکی
بهاء‌الدّین خرمشاهی
کامران ساسانی
بهزاد سالکی
ضیاء موحد

به سرپرستیِ
غلامرضا اعوانی
۲۸۰,۰۰۰ تومان۲۲۴,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
تاریخ فلسفۀ معاصر غرب

193

تألیف بهمن پازوکی
۱۴۰,۰۰۰ تومان۱۱۲,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
قسطاس الأفکار فی المنطق

192

شمس‌الدین سمرقندی
تصحیح، تقدیم و تحقیق اسدالله فلاحی
۱۲۰,۰۰۰ تومان۹۶,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
تأملاتی در منطق ابن‌سینا و سهروردی

191

ضیاء موحد
۲۴,۰۰۰ تومان۱۹,۲۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
منطق و معرفت در اند‌یشۀ سهروردی 
شرح منطق حکمة‌الإشراق

190

تألیف مهدی عظیمی
۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۴۴,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
فلسفۀ قاره‌ای در قرن بیستم

189

تاریخ فلسفۀ غرب (انتشارات راتلیج)
جلد 8
ریچارد کرنی
ترجمۀ مریم خدادادی
۱۲۰,۰۰۰ تومان۹۶,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
حکمت سیاسی اسلامی
مفاهیم بنیادین
جلد هفتم

188

علی اکبر علیخانی و همکاران
۷۵,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
حکمت سیاسی اسلامی
مفاهیم بنیادین
جلد دوم

187

علی اکبر علیخانی و همکاران
۷۵,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
حکمت سیاسی اسلامی
مفاهیم بنیادین
جلد سوم

186

علی اکبر علیخانی و همکاران
۷۵,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
مجموعۀ آثار ابوعبدالرّحمن سُلَمی 
 جلد سوم

183

ابوعبدالرّحمن سُلَمی
گردآوری نصرالله پورجوادی و محمّد سوری
۸۵,۰۰۰ تومان۶۸,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
معمای زمان و حدوث جهان

182

غلامحسین ابراهیمی دینانی
۱۱۰,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
پرسش از هستی یا هستیِ پرسش

181

غلامحسین ابراهیمی دینانی
۱۱۰,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
فتحُ مِفتاحِ الغَیب
شرح «مفتاحُ الغیب» صدرالدین محمد قونوی

177

محمدبن قطب‌الدّین الإزنیقی
مقدّمه و تصحیح اسماعیل جاری
۲۴۰,۰۰۰ تومان۱۹۲,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
« قبلی ۱ صفحه ۲ از ۹ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ بعدی »