پرسش از هستی یا هستیِ پرسش

181

غلامحسین ابراهیمی دینانی
۷۵,۰۰۰ تومان ۶۳,۷۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
حاشیة تعلیقه بر الهیات شرح تجریدِ احمدبن محمد خفری در مباحثِ 
قدرت و علم الهی

180

شمس‌الدین محمد‌بن‌نعمة‌الله گیلانی (ملاشمسا) مقدّمه، تصحیح و تعلیق سیدمحمدعلی دیباجی و حسن‌ محسنی‌راد
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
دگرگونی بنیادی فلسفۀ یونان 
در برخورد با شیوۀ اندیشۀ اسلامی

179

عبدالجواد فلاطوری
ترجمۀ محمدباقر تلغری‌زاده
ویراستار علمی: بهمن پازوکی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
عرفان استدلالی در شرح 
تمهید القواعد

178

صائن‌الدین علی‌بن محمد الترکه
شرح، تعلیقه و تنظیم حسن معلمی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
فتحُ مِفتاحِ الغَیب
شرح «مفتاحُ الغیب» صدرالدین محمد قونوی

177

محمدبن قطب‌الدّین الإزنیقی
مقدّمه و تصحیح اسماعیل جاری
۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۲۷,۵۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
Conception and Belief in Sadr al-Din Shirazi
Al-risala fi l-Tasawwur Wa-l-Tasdiq

176

Introduction, Translation and Commentary by Joep Lameer
۳۵,۰۰۰ تومان ۲۹,۷۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
أنوار التوحید
ویلیه شرح حدیث رأس الجالوت
عبدالصاحب محمدبن احمد النراقی
مقدّمه، تصحیح و تعلیق مهدی رضوی
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۷۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
مفهوم‌نگاشت 
یک زبان فرمولی اندیشۀ محض
ساخته شده بر اساس الگوی زبان فرمولی علم حساب

174

گتلوب فرگه
به ضمیمۀ شرحی از آنتونی کنی
ترجمۀ طالب جابری
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد

173

به کوشش حسین نجفی
۳۵,۰۰۰ تومان ۲۹,۷۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
بررسی فلسفی، فرهنگی و اجتماعی
تولید و تکوین علوم انسانیِ اسلامی

172

درس‌گفتارهای دورۀ فلسفه علوم انسانی
تحریر و تألیف: مهدی عاشوری
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
رسالة الإیقاظات فی خلق الأعمال

171

المعلّم الثالث الأمیر محمدباقر الدّاماد (میرداماد)
تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
شرح التائیة الکبری

170

صائن‌الدین علی‌بن ترکه اصفهانی
تصحیح و تعلیق مجید هادی‌زاده
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
کتاب الفائق فى أصول الدّین

169

رکن‌الدّین‌بن الملاحمی الخوارزمی
تحقیق و مقدّمه ویلفرد مادلونگ و مارتین مکدرمت
۲۵,۰۰۰ تومان
متافیزیک و علم
یادنامۀ دکتر یوسف علی‌آبادی

168

ویراستار: علی معظمی
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
یهودیّت
بررسی تاریخی

167

ایزیدور اپستاین
ترجمۀ بهزاد سالکی
۸۰,۰۰۰ تومان ۶۸,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
یادی از هانری کُربَن

166

مجموعه‌ای از مقالات دربارۀ کُربَن
به انضمام دو گفتگو با وی
گردآوری و تدوین شهرام پازوکی
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
دیوان کبیر
کلّیّات شمس تبریزی
(جلد صندوقی)

165

مولانا جلال‌الدین محمد بن حسین بلخی رومی
چاپ عکسی از روی نسخۀ خطی موزۀ مولانا در قونیه
۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴۲۵,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
دیوان کبیر
کلّیّات شمس تبریزی
(جلد کشویی)

164

مولانا جلال‌الدین محمد بن حسین بلخی رومی
چاپ عکسی از روی نسخۀ خطی موزۀ مولانا در قونیه
۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳۴۰,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
Philosophie Iranienne
 et
 Philosophie Comparée

163

Henry Corbin
به زبان فرانسه
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۷۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
Toward a Philosophy of
Zen
Buddhism

162

Toshihiko Izutsu
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
۱ صفحه ۲ از ۱۰ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰