کتاب الفائق فى أصول الدّین

169

رکن‌الدّین‌بن الملاحمی الخوارزمی
تحقیق و مقدّمه ویلفرد مادلونگ و مارتین مکدرمت
۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۶۵,۰۰۰ تومان %۲۵ تخفیف
متافیزیک و علم
یادنامۀ دکتر یوسف علی‌آبادی

168

ویراستار: علی معظمی
۲۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
یهودیّت
بررسی تاریخی

167

ایزیدور اپستاین
ترجمۀ بهزاد سالکی
۸۰,۰۰۰ تومان۷۲,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
یادی از هانری کُربَن

166

مجموعه‌ای از مقالات دربارۀ کُربَن
به انضمام دو گفتگو با وی
گردآوری و تدوین شهرام پازوکی
۶۰,۰۰۰ تومان۴۵,۰۰۰ تومان %۲۵ تخفیف
دیوان کبیر
کلّیّات شمس تبریزی
(جلد صندوقی)

165

مولانا جلال‌الدین محمد بن حسین بلخی رومی
چاپ عکسی از روی نسخۀ خطی موزۀ مولانا در قونیه
۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
دیوان کبیر
کلّیّات شمس تبریزی
(جلد کشویی)

164

مولانا جلال‌الدین محمد بن حسین بلخی رومی
چاپ عکسی از روی نسخۀ خطی موزۀ مولانا در قونیه
۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۶۰,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
Philosophie Iranienne
 et
 Philosophie Comparée

163

Henry Corbin
به زبان فرانسه
۱۵,۰۰۰ تومان۱۳,۵۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
Toward a Philosophy of
Zen
Buddhism

162

Toshihiko Izutsu
۲۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
زائر شرق

161

مجموعۀ مقالات همایش بزرگداشت یکصدمین سال تولّد هانری کُربَن
گردآوری و تدوین شهرام پازوکی
۲۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
المنطق‌، حدود المنطق

160

ابن‌مقفّع، ابن‌بهریز
با مقدّمه و تصحیح محمدتقی دانش‌پژوه
۸۰,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان %۲۵ تخفیف
دو رساله در فلسفۀ اسلامی
تجدّد امثال و حرکت جوهری
جبر و اختیار از دیدگاه مولوی

158

استاد جلال‌الدّین همائی
۱۴,۰۰۰ تومان۱۲,۶۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
مجموعۀ آثار ابوعبدالرّحمن سُلَمی 
 جلد دوم

157

ابوعبدالرّحمن سُلَمی
گردآوری نصرالله پورجوادی
۵۵,۰۰۰ تومان۴۹,۵۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
مجموعۀ آثار ابوعبدالرّحمن سُلَمی
جلد اول
بخشهایی از حقائق التفسیر و رسائل دیگر

156

ابوعبدالرّحمن سُلَمی
گردآوری نصرالله پورجوادی
۵۰,۰۰۰ تومان۴۵,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
فلاسفۀ تجربی انگلستان
جلد اول
لاک و بارکلی

155

منوچهر بزرگمهر
۲۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
ألتَلویحات اللّوحیّة و العرشیّة

154

شهاب‌الدّین یحیی سهروردی
تصحیح و مقدّمه نجفقلی حبیبی
۳۵,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
کاست‌ها و نژادها

152

فریتیوف شوان
ترجمۀ بابک عالیخانی و کامران ساسانی
۵۶,۰۰۰ تومان۴۲,۰۰۰ تومان %۲۵ تخفیف
فیلسوف فرهنگ 
جشن‌نامۀ استاد دکتر رضا داوری اردکانی

151

مفاخر حکمت و فلسفه 3
به کوشش حسین کلباسی اشتری
ویراستار: نوشین شاهنده
۳۵,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
پیوندهای فرهنگی ایران و هند
در دورۀ اسلامی

150

فتح‌الله مجتبائی
ترجمۀ ابوالفضل محمودی
۲۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
Hindu-Muslim
Cultural Relations

149

فتح‌الله مجتبائی
به زبان انگلیسی
۲۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
النَّظرةُ الدَّقیقة فی قاعدةِ بسیطِ الحقیقة

148

محمود شهابی خراسانی
تحقیق و ویرایش محمّدامین شاهجویی
۳۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
« قبلی ۱ ۲ ۳ صفحه ۴ از ۱۰ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »