پیوندهای فرهنگی ایران و هند
در دورۀ اسلامی

150

فتح‌الله مجتبائی
ترجمۀ ابوالفضل محمودی
۲۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
Hindu-Muslim
Cultural Relations

149

فتح‌الله مجتبائی
به زبان انگلیسی
۲۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
النَّظرةُ الدَّقیقة فی قاعدةِ بسیطِ الحقیقة

148

محمود شهابی خراسانی
تحقیق و ویرایش محمّدامین شاهجویی
۳۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
مجلی مرآة المُنجی 
فی الکلام و الحکمتین و التصوّف

147

چاپ سنگی احمد شیرازی
(تهران1329ه، 1911م)
محمدبن علی‌بن ابی‌جمهور الاحسائی
مقدّمه و فهرست‌ها زابینه اشمیتکه
۶۵,۰۰۰ تومان۵۲,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
دو مجموعۀ خطّی از
آثار کلامی، فلسفی، فقهی

146

بخش یکم: مجموعۀ 874 شامل 6 رساله
بخش دوم: مجموعۀ 855 شامل 3 رساله
ابن‌ابی‌جمهور احسائی
مقدّمه و فهرستها احمدرضا رحیمی ریسه
با پیشگفتاری به انگلیسی از زابینه اشمیتکه
۵۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
الکاشف
(الجدید فی‌الحکمة)

145

عزالدولة سعدبن کمّونة البغدادی
تصحیح و تحقیق حامد ناجی اصفهانی
مقدّمۀ انگلیسی زابینه اشمیتکه
۶۵,۰۰۰ تومان۵۲,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
تحفة المتکلّمین
فی الردّ علی الفلاسفة

144

رکن‌الدّین‌بن الملاحمی الخوارزمی
تحقیق و مقدّمه حسن انصاری و ویلفرد مادلونگ
۳۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
أسئلة نجم‌الدّین الکاتبی
عن المعالِم لفخرالدّین الرازی
مع تعالیق عزّالدلة ابن‌کمونة

143

تحقیق و مقدّمه زابینه اشمیتکه و رضا پورجوادی
۴۵,۰۰۰ تومان۳۶,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
مجموعۀ مقالات سمینار کانت
مطالعات انتقادی در فلسفۀ کانت

142

ویراستار: ضیا موحد
۲۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
مثنوی معنوی از نگاهی دیگر

141

به‌مناسبتِ هشتصدمین سال تولّد مولانا
سیّد‌علی‌محمد سجادی
۴۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
کشفُ المعاقِد فی شرح قواعد العقائد

140

چاپ عکسی از روی نسخۀ خطّی کتابخانۀ دولتی برلین
به ضمیمۀ بخشی از کتاب الملخّص فخر‌رازی به خط تاج رازی
محمود‌بن علی‌بن محمود الحمصی الرازی
(معروف به تاج رازی)
مقدّمه و فهرستها زابینه اشمیتکه
۲۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
درآمدی بر اندیشۀ لویناس

139

کالین دیویس
ترجمۀ مسعود علیا
۳۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
سالک فکرت
ارج‌نامۀ استاد دکتر غلامحسین ابراهیمی‌ دینانی

138

مفاخر حکمت و فلسفۀ ایران 4
مجموعۀ مقالات
به کوشش محمد‌جواد اسماعیلی و احمد مظاهری
زیر نظر عبدالحسین خسروپناه
۴۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
مرآت‌العارفین

137

مسعود‌بک بخارایی نخشبی دهلوی چِشتی
به تحقیق و تصحیح نجف جوکار
۲۵,۰۰۰ تومان۲۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
آزادی و علّیّت
در فلسفۀ اسلامی معاصر و فلسفۀ معاصر مغرب زمین

135

محسن اراکی
۲۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
درآمدی بر معرفت‌شناسی نوصدرایی (1)
تحلیل معرفت

134

عبدالحسین خسروپناه - مهدی عاشوری
۲۵,۰۰۰ تومان۲۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
اندیشه‌های حکمی و اجتهادی 
شهید آیت‌الله سیدمحمد‌باقرصدر

133

زیر نظر عبدالحسین خسروپناه
به کوشش ابوالفضل عنابستانی و مهدی عاشوری
۴۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
وضعیت فلسفه در جهان
ترجمۀ دو گزارش از یونسکو
همایش روز جهانی فلسفه 1391
وضعیت فلسفه در ایران معاصر 
مجموعۀ مقالات
همایش روز جهانی فلسفه 1391
« قبلی ۱ ۲ ۳ صفحه ۴ از ۹ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ بعدی »