زائر شرق

161

مجموعۀ مقالات همایش بزرگداشت یکصدمین سال تولّد هانری کُربَن
گردآوری و تدوین شهرام پازوکی
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
المنطق‌، حدود المنطق

160

ابن‌مقفّع، ابن‌بهریز
با مقدّمه و تصحیح محمدتقی دانش‌پژوه
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
تأثیر فرهنگ و جهان‌بینی ایرانی بر افلاطون

159

استفان پانوسی
۱۷,۰۰۰ تومان ۱۴,۴۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
دو رساله در فلسفۀ اسلامی
تجدّد امثال و حرکت جوهری
جبر و اختیار از دیدگاه مولوی

158

استاد جلال‌الدّین همائی
۱۴,۰۰۰ تومان ۱۱,۹۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
مجموعۀ آثار ابوعبدالرّحمن سُلَمی 
 جلد دوم

157

ابوعبدالرّحمن سُلَمی
گردآوری نصرالله پورجوادی
۵۵,۰۰۰ تومان ۴۶,۷۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
مجموعۀ آثار ابوعبدالرّحمن سُلَمی
جلد اول
بخشهایی از حقائق التفسیر و رسائل دیگر

156

ابوعبدالرّحمن سُلَمی
گردآوری نصرالله پورجوادی
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۲,۵۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
فلاسفۀ تجربی انگلستان
جلد اول
لاک و بارکلی

155

منوچهر بزرگمهر
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
ألتَلویحات اللّوحیّة و العرشیّة

154

شهاب‌الدّین یحیی سهروردی
تصحیح و مقدّمه نجفقلی حبیبی
۳۵,۰۰۰ تومان ۲۹,۷۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
عام و خاص در اخلاق

153

سروش دباغ
۶,۰۰۰ تومان ۵,۱۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
کاست‌ها و نژادها

152

فریتیوف شوان
ترجمۀ بابک عالیخانی و کامران ساسانی
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۷۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
فیلسوف فرهنگ 
جشن‌نامۀ استاد دکتر رضا داوری اردکانی

151

مفاخر حکمت و فلسفه 3
به کوشش حسین کلباسی اشتری
ویراستار: نوشین شاهنده
۳۵,۰۰۰ تومان ۲۹,۷۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
پیوندهای فرهنگی ایران و هند
در دورۀ اسلامی

150

فتح‌الله مجتبائی
ترجمۀ ابوالفضل محمودی
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
Hindu-Muslim
Cultural Relations

149

فتح‌الله مجتبائی
به زبان انگلیسی
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
النَّظرةُ الدَّقیقة فی قاعدةِ بسیطِ الحقیقة

148

محمود شهابی خراسانی
تحقیق و ویرایش محمّدامین شاهجویی
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۵۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
مجلی مرآة المُنجی 
فی الکلام و الحکمتین و التصوّف

147

چاپ سنگی احمد شیرازی
(تهران1329ه، 1911م)
محمدبن علی‌بن ابی‌جمهور الاحسائی
مقدّمه و فهرست‌ها زابینه اشمیتکه
۶۵,۰۰۰ تومان ۵۵,۲۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
دو مجموعۀ خطّی از
آثار کلامی، فلسفی، فقهی

146

بخش یکم: مجموعۀ 874 شامل 6 رساله
بخش دوم: مجموعۀ 855 شامل 3 رساله
ابن‌ابی‌جمهور احسائی
مقدّمه و فهرستها احمدرضا رحیمی ریسه
با پیشگفتاری به انگلیسی از زابینه اشمیتکه
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۲,۵۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
الکاشف
(الجدید فی‌الحکمة)

145

عزالدولة سعدبن کمّونة البغدادی
تصحیح و تحقیق حامد ناجی اصفهانی
مقدّمۀ انگلیسی زابینه اشمیتکه
۶۵,۰۰۰ تومان ۵۵,۲۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
تحفة المتکلّمین
فی الردّ علی الفلاسفة

144

رکن‌الدّین‌بن الملاحمی الخوارزمی
تحقیق و مقدّمه حسن انصاری و ویلفرد مادلونگ
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۵۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
أسئلة نجم‌الدّین الکاتبی
عن المعالِم لفخرالدّین الرازی
مع تعالیق عزّالدلة ابن‌کمونة

143

تحقیق و مقدّمه زابینه اشمیتکه و رضا پورجوادی
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۸,۲۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
مجموعۀ مقالات سمینار کانت
مطالعات انتقادی در فلسفۀ کانت

142

ویراستار: ضیا موحد
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
۱ ۲ صفحه ۳ از ۱۰ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰