هستی‌ شناسی ایمان
کاوشی در رابطۀ ایمان و معرفت

44

تألیف عبدالله محمدی
۳۵,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
اعتبار خبر واحد 
در اعتقادات و علوم انسانی

43

تألیف عبدالله محمدی
۳۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
مابعدالطبیعه 
از دیدگاه فارابی و ابن‌سینا

42

تألیف لیلا کیان‌خواه
۵۵,۰۰۰ تومان۴۴,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
حکمت سیاسی اسلامی 
مفاهیم بنیادین
جلد هشتم

41

علی‌اکبر علیخانی و همکاران
۷۵,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
حکمت سیاسی اسلامی 
مفاهیم بنیادین
جلد ششم

40

علی‌اکبر علیخانی و همکاران
۷۵,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
حکمت سیاسی اسلامی 
مفاهیم بنیادین
جلد پنجم

39

علی‌اکبر علیخانی و همکاران
۷۵,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
حکمت سیاسی اسلامی
مفاهیم بنیادین
جلد چهارم

38

علی‌اکبر علیخانی و همکاران
۷۵,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
حکمت سیاسی اسلامی
مفاهیم بنیادین
جلد اول

37

علی‌اکبر علیخانی و همکاران
۷۵,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
رسائل قیصری

36

با حواشی عارف محقق آقامحمدرضای قمشه‌یی
با تعلیق و تصحیح و مقدّمۀ سیدجلال‌الدین آشتیانی
۴۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
از محسوس تا معقول

35

تألیف غلامحسین ابراهیمی دینانی
۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
من و جز من

34

تألیف غلامحسین ابراهیمی دینانی
۱۱۰,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
معنویت و دین 
بررسی استدلال‌های ناسازگارگرایان

33

تألیف سیداحمد غفاری قره‌باغ
۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
معنویت در ادیان ابراهیمی

32

تألیف سیداحمد غفاری قره‌باغ
۲۵,۰۰۰ تومان۲۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
خلاصة الأفکار و نقاوة الأسرار

30

اثیرالدّین ابهری
تصحیح مهدی عظیمی و هاشم قربانی
مقدّمۀ مهدی عظیمی
۷۰,۰۰۰ تومان۵۶,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
انسان و صیرورت او بنا بر وِدانْتَه

28

رنه گنون
ترجمه و توضیح از بابک عالیخانی و کامران ساسانی
۲۸,۰۰۰ تومان۲۲,۴۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
إیضاحُ ‌المَقاصِد 
فی حَلِّ مُعضِلاتِ کتابِ الشَّواهِد

26

جواد مصلح
به اهتمامِ نجفقلی حبیبی
۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
منتخب جوگ باسشت

25

میرابوالقاسم فندرسکی
تصحیح، تحقیق و ترجمۀ سیدفتح‌الله مجتبائی
۳۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
منتخب جوگ باسشت

24

میرابوالقاسم فندرسکی
تصحیح، تحقیق و ترجمۀ سیدفتح‌الله مجتبائی
۲۵,۰۰۰ تومان۲۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
خلاصة‌النَّظر

23

از مؤلفی شیعی و معتزلی
(زنده در قرن ششم و اوائل قرن هفتم هجری)
تحقیق و مقدّمه از زابینه اشمیتکه و حسن انصاری
۲۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
منتخب مُعجَم الحُکماء

22

تألیف مرتضی مدرّس گیلانی
انتخاب و تحشیۀ منوچهر صدوقی‌ سُها
۲۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ صفحه ۸ از ۹ ۹ بعدی »