اسلام در سرزمین ایران (2)
چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی

72

مجلد دوم
سهروردی و افلاطونیان ایران
هانری کُربَن
ترجمۀ رضا کوهکن
ویراستار ترجمۀ فارسی: زینب پودینه آقایی
۹۲,۰۰۰ تومان۸۲,۸۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
اسلام در سرزمین ایران (1)
چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی

71

مجلد اول
تشیع دوازده امامی
تألیف هانری کُربَن
ترجمۀ رضا کوهکن
ویراستار ترجمۀ فارسی: زینب پودینه آقایی
۸۸,۰۰۰ تومان۷۹,۲۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
آگاهی و گواهی

70

ترجمه و شرح انتقادی رسالۀ
تصوّر و تصدیقِ صدرالمتألّهین شیرازی
مهدی حائری یزدی
مجموعۀ آثار
۱۵,۰۰۰ تومان۱۳,۵۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
علم کُلّی

69

مهدی حائری یزدی
با تجدیدنظر مؤلف
مجموعۀ آثار (1)
مقدّمۀ سید‌مصطفی محقق‌داماد
ویراستار: مسعود علیا
۲۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
هرم هستی
تحلیلی از مبادی هستی‌شناسی تطبیقی

68

مهدی حائری یزدی
مجموعۀ آثار (6)
ویراستار: مسعود علیا
۱۲۰,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان %۲۵ تخفیف
جُستارهای فلسفی
(مجموعه مقالات)

67

مهدی حائری یزدی
مجموعۀ آثار (7)
به اهتمام عبدالله نصری
ویراستار: مسعود علیا
۷۰,۰۰۰ تومان۶۳,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
کاوش‌های عقل عملی
فلسفۀ اخلاق

66

مهدی حائری یزدی
با تجدیدنظر مؤلف
مجموعۀ آثار (5)
ویراستار: مسعود علیا
۱۱۰,۰۰۰ تومان۸۲,۵۰۰ تومان %۲۵ تخفیف
کاوش‌های عقل نظری

65

مهدی حائری یزدی
مجموعۀ آثار (2)
پیش‌گفتار سیدمصطفی محقق‌داماد
ویراستار: مسعود علیا
۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومان %۲۵ تخفیف
پرتونامۀ سلیمانشاهی و بستان‌القلوب 
(دو رسالۀ آموزشی)

64

شهاب‌الدین یحیی سهروردی
تصحیح و توضیحِ بابک عالیخانی
۲۵,۰۰۰ تومان۲۲,۵۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
سلسبیل در معارف الهیه

63

میرزا ابوالحسن اصطهباناتی
مقدّمه و تحقیق مجید هادی‌زاده
به‌مناسبتِ دومین همایش بین‌المللی مکتب فلسفی اصفهان
۴۰,۰۰۰ تومان۳۶,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
تبیین معانی نمادین عناصر معماری اسلامیِ عصر صفوی

61

آثار میدان نقش‌ جهان اصفهان
تألیف اصغر منتظرالقائم و زهرا حافظ‌ ‌قرآن
۴۵,۰۰۰ تومان۴۰,۵۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
نقد و تحلیل آثار فارسی شیخ‌بهایی

60

تألیف محسن محمّدی فشارکی و فاطمه قیومیان محمدی
۳۵,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
روح‌الإسلام و الإیمان
فی معرفة الامام و تفضیله علی القرآن

51

المجلّد الأوّل
المیرزا یحیی البیدآبادی الإصبهانی
مقدّمه، تصحیح و تعلیقِ عبدالرضا حسناتی
۶۰,۰۰۰ تومان۵۴,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
هدایة المسترشدین فی ردّ المضلّین

50

ملامحمدتقی کاشانی
مقدّمه، تصحیح و تعلیق حمیدرضا کیانی
۴۰,۰۰۰ تومان۳۶,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
المباحَثات

49

ابوعلی حسین‌بن عبدالله ابن‌سینا
مقدّمه و تصحیحِ محسن بیدارفر
مقدّمه انگلیسیِ محمدجواد اسماعیلی
۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۳۵,۰۰۰ تومان %۲۵ تخفیف
المختصر الأوسط فی المنطق

48

ابوعلی حسین‌بن عبدالله ابن‌سینا
مقدّمه و تصحیحِ سیّدمحمود یوسف‌ثانی
۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۱۲,۵۰۰ تومان %۲۵ تخفیف
هستی‌شناسی ایمان
کاوشی در رابطۀ ایمان و معرفت

44

تألیف عبدالله محمدی
۳۵,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
اعتبار خبر واحد 
در اعتقادات و علوم انسانی

43

تألیف عبدالله محمدی
۳۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
مابعدالطبیعه 
از دیدگاه فارابی و ابن‌سینا

42

تألیف لیلا کیان‌خواه
۵۵,۰۰۰ تومان۴۹,۵۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
حکمت سیاسی اسلامی 
مفاهیم بنیادین
جلد هشتم

41

علی‌اکبر علیخانی و همکاران
۷۵,۰۰۰ تومان۶۷,۵۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ صفحه ۸ از ۱۰ ۹ ۱۰ بعدی »