أسئلة نجم‌الدّین الکاتبی

عن المعالِم لفخرالدّین الرازی

مع تعالیق عزّالدلة ابن‌کمونة

Loading

أسئلة نجم‌الدّین الکاتبی

عن المعالِم لفخرالدّین الرازی

مع تعالیق عزّالدلة ابن‌کمونة

تحقیق و مقدّمه زابینه اشمیتکه و رضا پورجوادی
کد محصول: 143
۴۵,۰۰۰ تومان۴۰,۵۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
موجودی ۱۴
أسئلة نجم‌الدّین الکاتبی
عن المعالِم لفخرالدّین الرازی
مع تعالیق عزّالدلة ابن‌کمونة

اثر حاضر متن المعالم امام فخر‌الدین رازی همراه با «حواشی» نجم‌الدین دبیران کاتبی قزوینی و «تعلیقات» ابن‌کمونه است که به کوشش زابینه اشمیتکه و رضا پورجوادی، پژوهشگران فلسفه و عرفان اسلامی، تصحیح شده است. باید یادآوری کرد که  المعالم در زمره آثار نسبتاً کوتاه فخر‌الدین رازی به‌شمار می‌آید. المعالم دارای دو بخش اصلی است. بخش نخست که عنوان «نوع اول» را بر خود دارد، پس از خطبه مختصر مؤلف، مباحث اعتقادی و کلامی را در «ده باب» شامل می‌گردد که توجه شارحان بعدی را بیش از بخش دوم المعالم به خود جلب کرده است. برخی از فصول مهم بخش اول عبارتست از: فی المباحث المتعلقة بالعلم و النظر/ فی احکام المعلومات/ فی اثبات الصانع/ فی صفة القدرة و العلم/ فی الجبر و القدر و ما یتعلق بهما/ فی النبوات/ فی النفوس الناطقه/ فی احوال القیامة/ فی الامامة. بخش دوم کتاب المعالم به مباحث علم اصول فقه می‌پردازد که در «ده باب» تنظیم شده است. برخی از فصول مهم کتاب عبارتست از: فی احکام اللغات/ فی الأوامر و النواهی/ فی العام و الخاص/ فی المجمل و المبین / فی الأفعال / فی النسخ / فی الإجماع/ فی الأخبار/ فی القیاس/ فی بقیة الکلام من هذا العلم. افزون بر فهرست اعلام، کتاب‌ها، فرق و مذاهب، جایها و آیات قرآن، مخطوط اسد افندی به عنوان پیوست (از 293ـ353) پایان بخش کتاب است.َ

تعداد بازدید: ۳۳۳

مشخصات کتاب

مؤسّسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
با همکاری مؤسّسۀ مطالعات اسلامی دانشگاه آزاد برلین ـ آلمان

386

1386

وزیری

سخت

امتیاز را وارد کنید
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید