رئیس مؤسسه

 دیررباز  عسکر دیرباز

دانشیار فلسفه و کلام اسلامی 

تحصیلات: دکترای فلسفه و کلام اسلامی

شماره تلفن محل کار: 02167238202 

پست الکترونیک: a.dirbaz5597@gmail.com

صفحه شخصی

رزومه

رؤسای پیشین مؤسسه

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران از زمان تأسیس تاکنون هشت رئیس به خود دیده است. رؤسای پیشین مؤسسه به قرار زیر بوده‌اند: 

 سیدحسین نصر

1. سیدحسین نصر (1353-1357)

 

مهدی چهل تنی

2. مهدی چهل‌تنی (1357-1361)

 

مسعود مقدس

3. مسعود مقدس (1361-1364)

 غلامرضا اعوانی

4. غلامرضا اعوانی (1364-1390)

 

خسروپناه

5. عبدالحسین خسروپناه (1390-1397)

 

زکیانی

6. غلامرضا زکیانی (1397-1400)

 

   دکتر شریفی

7. احمدحسین شریفی (1400-1401)