Loading

پژوهشی دربارۀ دازاین، انسان و مابعدالطبیعه در اندیشۀ هایدگر

تألیف سیّدمسعود زمانی
۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
کتاب پژوهشی دربارۀ دازاین، انسان و مابعدالطبیعه در اندیشۀ هایدگر چند خصوصیت دارد: نخست اینکه وجود و زمان را اساس مطالعۀ هایدگر نمی‌نهد؛ دوم اینکه بر ناتمام ماندن این کتاب تأکید دارد و بر این بنیان، روشی خاص را نیز در مطالعۀ هایدگر پی‌می‌گذارد و پیش‌می‌برد؛ سوم اینکه وجود و زمان را نه فقط یک کتاب، بلکه یک طرح گسترده و تنها یک دورۀ فکری هایدگر می‌داند که بر گِرد پرسش از "معنای وجود" می‌گردد؛ چهارم اینکه این دوره و نیز طبیعتاً این کتاب را از "پایان" و "غایت" آن بازمی‌نگرد، پایانی که خود آغاز طرح پرسش از مابعدالطبیعه است، یعنی از آغاز طرح فکری بعدی او که بر گِرد پرسش از "ذات یا حقیقت وجود" می‌گردد؛ پنجم اینکه از هایدگر می‌آموزد (و او خود از کانت آموخته) که مابعدالطبیعه بنیانی انسانی دارد، یعنی بر بنیان پرسش از انسان بنا شده و می‌شود. به‌همین‌دلیل وقتی هایدگر از «مابعدالطبیعۀ دازاین» می‌گوید که مترادف با «هستی‌شناسی مبنایی» است و در بُن هر مابعدالطبیعه‌ای نهاده، می‌باید آن را از جنس و سنخ مابعدالطبیعۀ مابعدالطبیعه یا فلسفۀ فلسفۀ کانت به شمار آورد؛ ششم به این توجه می‌کند که هایدگر در دوره‌ای هرچند کوتاه (نیمۀ اول دهۀ سی سدۀ پیشین) کانت‌وار در صدد تأسیس اساس مابعدالطبیعه بود. آری هایدگر مدتی اصلاً مابعدالطبیعی می‌اندیشید. «غلبه بر مابعدالطبیعه» یا پیمودن و درنوردیدن آن دغدغۀ مرحلۀ بازهم بعدتر راه فکری اوست؛ که این نیز یعنی او درعین‌حال به مابعدالطبیعه و سرنوشت‌اش می‌اندیشید. همین نکته این سخن جدی‌تر را نیز پیش می‌آورد که هایدگر نه تنها به مابعدالطبیعه و تاریخ‌اش می‌اندیشد، بلکه اساساً "با" مابعدالطبیعه می‌اندیشد. خلاصه او را حتماً باید با مابعدالطبیعه فهمید و تفسیر کرد. به‌علاوه تحلیل‌های هایدگر از مابعدالطبیعه فهمی نو از آن به دست می‌دهد، که برای ما، که سابقه‌ای دیرینه با آن داریم، بسیار ثمربخش می‌تواند بود و امید که از سوی اهل نظر جدی گرفته شود.

مؤسّسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

978-622-6331-40-1

اول

1401

وزیری

404

شومیز

بالکی

فارسی

 • پژوهشی دربارۀ دازاین، انسان و مابعدالطبیعه در اندیشۀ هایدگر
  پژوهشی دربارۀ دازاین، انسان و مابعدالطبیعه در اندیشۀ هایدگر
 • 945.17KB
 • پی دی اف
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید

محصولات مرتبط

 • اسلام در سرزمین ایران (2)
چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی
(مجلد دوم)

  اسلام در سرزمین ایران (2)

  چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی

  (مجلد دوم)

  ۴۳۰,۰۰۰ تومان۳۴۴,۰۰۰ تومان
 • Islamic Philosophy
  Islamic Philosophy
  ۳۷۰,۰۰۰ تومان۲۹۶,۰۰۰ تومان
  ناموجود
 • پژوهشی دربارۀ دازاین، انسان و مابعدالطبیعه در اندیشۀ هایدگر
  پژوهشی دربارۀ دازاین، انسان و مابعدالطبیعه در اندیشۀ هایدگر
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • التعلیقات
  التعلیقات
  ۳۷۰,۰۰۰ تومان۲۹۶,۰۰۰ تومان
 • البلغة فی الحکمة
  البلغة فی الحکمة
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • حکایات الصوفیة
تصحیح و تحقیق سه گزیدۀ کهن از کتاب حکایات الصوفیة و گردآوری حکایات پراکندۀ ابن‌باکویه از منابع تاریخی و عرفانی

  حکایات الصوفیة

  تصحیح و تحقیق سه گزیدۀ کهن از کتاب حکایات الصوفیة و گردآوری حکایات پراکندۀ ابن‌باکویه از منابع تاریخی و عرفانی

  ۱۷۰,۰۰۰ تومان۱۳۶,۰۰۰ تومان
 • ردیه بر پروکلوس درباب قِدم عالم
1 تا 5

  ردیه بر پروکلوس درباب قِدم عالم

  1 تا 5

  ۱۷۰,۰۰۰ تومان۱۳۶,۰۰۰ تومان
 • اصول الهیات
به انضمام متن یونانی و شرح دادز

  اصول الهیات

  به انضمام متن یونانی و شرح دادز

  ۲۲۵,۰۰۰ تومان۱۸۰,۰۰۰ تومان
 • الأنوار الإلهیة
  الأنوار الإلهیة
  ۸۰,۰۰۰ تومان۶۴,۰۰۰ تومان
 • تأملاتی در وجودشناسی ابونصر فارابی
  تأملاتی در وجودشناسی ابونصر فارابی
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومان