Loading

پژوهشی دربارۀ دازاین، انسان و مابعدالطبیعه در اندیشۀ هایدگر

تألیف سیّدمسعود زمانی
۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۴۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
کتاب پژوهشی دربارۀ دازاین، انسان و مابعدالطبیعه در اندیشۀ هایدگر چند خصوصیت دارد: نخست اینکه وجود و زمان را اساس مطالعۀ هایدگر نمی‌نهد؛ دوم اینکه بر ناتمام ماندن این کتاب تأکید دارد و بر این بنیان، روشی خاص را نیز در مطالعۀ هایدگر پی‌می‌گذارد و پیش‌می‌برد؛ سوم اینکه وجود و زمان را نه فقط یک کتاب، بلکه یک طرح گسترده و تنها یک دورۀ فکری هایدگر می‌داند که بر گِرد پرسش از "معنای وجود" می‌گردد؛ چهارم اینکه این دوره و نیز طبیعتاً این کتاب را از "پایان" و "غایت" آن بازمی‌نگرد، پایانی که خود آغاز طرح پرسش از مابعدالطبیعه است، یعنی از آغاز طرح فکری بعدی او که بر گِرد پرسش از "ذات یا حقیقت وجود" می‌گردد؛ پنجم اینکه از هایدگر می‌آموزد (و او خود از کانت آموخته) که مابعدالطبیعه بنیانی انسانی دارد، یعنی بر بنیان پرسش از انسان بنا شده و می‌شود. به‌همین‌دلیل وقتی هایدگر از «مابعدالطبیعۀ دازاین» می‌گوید که مترادف با «هستی‌شناسی مبنایی» است و در بُن هر مابعدالطبیعه‌ای نهاده، می‌باید آن را از جنس و سنخ مابعدالطبیعۀ مابعدالطبیعه یا فلسفۀ فلسفۀ کانت به شمار آورد؛ ششم به این توجه می‌کند که هایدگر در دوره‌ای هرچند کوتاه (نیمۀ اول دهۀ سی سدۀ پیشین) کانت‌وار در صدد تأسیس اساس مابعدالطبیعه بود. آری هایدگر مدتی اصلاً مابعدالطبیعی می‌اندیشید. «غلبه بر مابعدالطبیعه» یا پیمودن و درنوردیدن آن دغدغۀ مرحلۀ بازهم بعدتر راه فکری اوست؛ که این نیز یعنی او درعین‌حال به مابعدالطبیعه و سرنوشت‌اش می‌اندیشید. همین نکته این سخن جدی‌تر را نیز پیش می‌آورد که هایدگر نه تنها به مابعدالطبیعه و تاریخ‌اش می‌اندیشد، بلکه اساساً "با" مابعدالطبیعه می‌اندیشد. خلاصه او را حتماً باید با مابعدالطبیعه فهمید و تفسیر کرد. به‌علاوه تحلیل‌های هایدگر از مابعدالطبیعه فهمی نو از آن به دست می‌دهد، که برای ما، که سابقه‌ای دیرینه با آن داریم، بسیار ثمربخش می‌تواند بود و امید که از سوی اهل نظر جدی گرفته شود.

مؤسّسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

978-622-6331-40-1

اول

1401

وزیری

404

شومیز

بالکی

فارسی

 • پژوهشی دربارۀ دازاین، انسان و مابعدالطبیعه در اندیشۀ هایدگر
  پژوهشی دربارۀ دازاین، انسان و مابعدالطبیعه در اندیشۀ هایدگر
 • 945.17KB
 • پی دی اف
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید

محصولات مرتبط

 • تائوی اسلام
کتاب مرجع دربارۀ مناسبات مربوط به جنسیت در اندیشۀ اسلامی

  تائوی اسلام

  کتاب مرجع دربارۀ مناسبات مربوط به جنسیت در اندیشۀ اسلامی

  ۶۰۰,۰۰۰ تومان۴۸۰,۰۰۰ تومان
 • رسائل قیصری
  رسائل قیصری
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان۲۱۶,۰۰۰ تومان
 • المبدأ والمعاد
  المبدأ والمعاد
  ۴۷۰,۰۰۰ تومان۳۷۶,۰۰۰ تومان
 • فلسفۀ غرب و ترجمه
گزیدۀ مقالات همایش فلسفۀ غرب و ترجمه

  فلسفۀ غرب و ترجمه

  گزیدۀ مقالات همایش فلسفۀ غرب و ترجمه

  ۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • مباحثی در فلسفۀ منطق و زبان: دلالت‌شناسی
  مباحثی در فلسفۀ منطق و زبان: دلالت‌شناسی
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • خلقت آدم (ع)
بررسی دلالت‌های آن در الهیات و علوم انسانی از دیدگاه علامه طباطبایی (ره)

  خلقت آدم (ع)

  بررسی دلالت‌های آن در الهیات و علوم انسانی از دیدگاه علامه طباطبایی (ره)

  ۲۶۰,۰۰۰ تومان۲۰۸,۰۰۰ تومان
 • نظام منطق
  نظام منطق
  ۵۱۰,۰۰۰ تومان۴۰۸,۰۰۰ تومان
 • اختیارات مظفری
  اختیارات مظفری
  ۷۲۰,۰۰۰ تومان۵۷۶,۰۰۰ تومان
 • فضیلت فکری در کار دانشگاهی
  فضیلت فکری در کار دانشگاهی
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان۲۲۴,۰۰۰ تومان
 • دیگری
مجموعه‌مقالات همایش بزرگداشت
روز جهانی فلسفه سال 1400

  دیگری

  مجموعه‌مقالات همایش بزرگداشت

  روز جهانی فلسفه سال 1400

  ۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان