Loading

ارادۀ آزاد؛ رهیافتی صدرایی

تألیف محمد حسین‌زاده
ارادۀ آزاد؛ رهیافتی صدرایی

در جهان معاصر، مباحث فلسفی دربارۀ اختیار اغلب با عنوان «ارادۀ آزاد» مطرح می‌شود. ارادۀ آزاد تقریر جدید و امروزین اختیار است که بر خلاف تقریرهای کلاسیک، بر سه عنصر «ارادی‌بودن فعل»، «اختیاری‌بودن اراده» و «مسئولیت‌پذیری انسان» تأکید دارد. نویسنده کوشیده است در این کتاب تبیینی صحیح و دقیق از مسئلۀ ارادۀ آزاد ارائه کند، سیر تطور مسئلۀ اختیار را در فلسفۀ اسلامی نشان دهد و نظام فکری ملاصدرا دربارۀ ارادۀ آزاد را با رویکردی انتقادی و اصلاحی بازسازی کند. همچنین تلاش کرده است تا فلسفۀ صدرایی را به‌عنوان یک نظام فلسفی پویا با برخی از مهم‌ترین نگرش‌های فیلسوفان معاصر مواجه کند و با بهره­‌گیری از مبانی حکمت متعالیه به برخی از چالش‌های جدید، که در زمان خود ملاصدرا مطرح نبوده است، پاسخ گوید.

 • فهرست و مقدمه کتاب ارادۀ آزاد؛ رهیافتی صدرایی
  فهرست و مقدمه کتاب ارادۀ آزاد؛ رهیافتی صدرایی
 • 893.90KB
 • پی دی اف

محصولات مرتبط

 • اثولوجیا
  اثولوجیا
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • سیر منطق جلد دوم
  سیر منطق جلد دوم
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۶۰,۰۰۰ تومان
 • سیر منطق جلد اول
  سیر منطق جلد اول
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان۱۹۲,۰۰۰ تومان
 • اسلام در سرزمین ایران؛ چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی
(مجلد چهارم)

  اسلام در سرزمین ایران؛ چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی

  (مجلد چهارم)

  ۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۷۶,۰۰۰ تومان
 • مجموعۀ رسائل ابن‌سینا (1)
  مجموعۀ رسائل ابن‌سینا (1)
  ۵۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰ تومان
 • اندیشه‌نامۀ علوم عقلی اسلامی
  اندیشه‌نامۀ علوم عقلی اسلامی
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۶۰,۰۰۰ تومان
 • لمعات اِلهیّه
  لمعات اِلهیّه
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان۱۳۶,۰۰۰ تومان
 • مقدمه‌ای بر فلسفۀ روان‌شناسی
  مقدمه‌ای بر فلسفۀ روان‌شناسی
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومان
  ناموجود
 • مجموعه‌مقالات کرونا و علوم عقلی
  مجموعه‌مقالات کرونا و علوم عقلی
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان۹۶,۰۰۰ تومان
 • ارادۀ آزاد؛ رهیافتی صدرایی
  ارادۀ آزاد؛ رهیافتی صدرایی
  ۸۰,۰۰۰ تومان۶۴,۰۰۰ تومان