ناموجود
Loading

فضیلت: بررسی‌های اخلاقی و معرفت‌شناختی

نویسنده: هَتر باتلی
مترجم: امیرحسین خداپرست
نام کتاب اصلی: Virtue
فضیلت: بررسی‌های اخلاقی و معرفت‌شناختی
فضیلت چیست و فضایل چه تفاوتی با رذایل دارند؟ آیا فضیلتمندان بهتر از ما زندگی می‌کنند؟ بیشتر می‌دانند؟ آیا ما می‌توانیم فضیلتمند شویم؟ اگر بله، چگونه؟
هتر باتلی در مقدمۀ خلاقانه و گیرای خود بر این موضوع استدلال می‌کند که فضیلت اقسامی دارد. برخی فضایل جهان را جای بهتری می‌کنند یا کمک می‌کنند به معرفت برسیم؛ برخی دیگر به نیت‌های خوب بستگی دارند، مثل دغدغۀ دیگران یا دغدغۀ صدق را داشتن. فضیلت رهیافتی اصیل به این موضوع است و با دقت اخلاق فضیلت و معرفت‌شناسی فضیلت را درون نظریه‌ای عام دربارۀ فضیلت جای می‌دهد.
در این کتاب استدلال می‌شود که دلایل خوبی برای اکتساب فضیلت‌های اخلاقی و فکری داریم، فضیلتمندان اغلب معرفت بیشتر و زندگی بهتری دارند. باتلی، ضمن تقرب به فضیلت به گونه‌ای بدیع و روشنگر، استادانه خواننده را از خلال انبوهی از نوشته‌های راجع به این موضوع هدایت می‌کند و ماهرانه از نکات خاص و تخصصی مهم به مسائل و پرسش‌هایی عام‌تر می‌برد. فصل آخر راهبردهایی برای کمک به دانشجویان عرضه می‌کند تا واجد فضیلت‌های فکری شوند. بصیرت‌های باتلی را مثال‌های سرگرم کننده‌اش از فرهنگ عامه، ادبیات و فیلم‌ها تکمیل می‌کند و، به این ترتیب، فضیلت را به موضوع زندگی خوانندگان بدل می‌سازد.

محصولات مرتبط

 • اثولوجیا
  اثولوجیا
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • سیر منطق جلد دوم
  سیر منطق جلد دوم
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۶۰,۰۰۰ تومان
 • سیر منطق جلد اول
  سیر منطق جلد اول
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان۱۹۲,۰۰۰ تومان
 • اسلام در سرزمین ایران؛ چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی
(مجلد چهارم)

  اسلام در سرزمین ایران؛ چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی

  (مجلد چهارم)

  ۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۷۶,۰۰۰ تومان
 • مجموعۀ رسائل ابن‌سینا (1)
  مجموعۀ رسائل ابن‌سینا (1)
  ۵۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰ تومان
 • اندیشه‌نامۀ علوم عقلی اسلامی
  اندیشه‌نامۀ علوم عقلی اسلامی
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۶۰,۰۰۰ تومان
 • لمعات اِلهیّه
  لمعات اِلهیّه
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان۱۳۶,۰۰۰ تومان
 • مقدمه‌ای بر فلسفۀ روان‌شناسی
  مقدمه‌ای بر فلسفۀ روان‌شناسی
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومان
  ناموجود
 • مجموعه‌مقالات کرونا و علوم عقلی
  مجموعه‌مقالات کرونا و علوم عقلی
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان۹۶,۰۰۰ تومان
 • ارادۀ آزاد؛ رهیافتی صدرایی
  ارادۀ آزاد؛ رهیافتی صدرایی
  ۸۰,۰۰۰ تومان۶۴,۰۰۰ تومان