فرهنگ فلسفه

194

مترجمان
شاپور اعتماد
غلامرضا اعوانی
شهین اعوانی
شهرام پازوکی
بهاء‌الدّین خرمشاهی
کامران ساسانی
بهزاد سالکی
ضیاء موحد

به سرپرستیِ
غلامرضا اعوانی
۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۴۰,۰۰۰ تومان %۳۰ تخفیف
تاریخ فلسفۀ معاصر غرب

193

تألیف بهمن پازوکی
۱۰۰,۰۰۰ تومان ۷۰,۰۰۰ تومان %۳۰ تخفیف
قسطاس الأفکار فی المنطق

192

شمس‌الدین سمرقندی
تصحیح، تقدیم و تحقیق اسدالله فلاحی
۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰۲,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
تأملاتی در منطق ابن‌سینا و سهروردی

191

ضیاء موحد
۲۴,۰۰۰ تومان ۲۰,۴۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
منطق و معرفت در اند‌یشۀ سهروردی 
شرح منطق حکمة‌الإشراق

190

تألیف مهدی عظیمی
۹۰,۰۰۰ تومان ۷۶,۵۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
فلسفۀ قاره‌ای در قرن بیستم

189

تاریخ فلسفۀ غرب (انتشارات راتلیج)
جلد 8
ریچارد کرنی
ترجمۀ مریم خدادادی
۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰۲,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
حکمت سیاسی اسلامی
مفاهیم بنیادین
جلد هفتم

188

علی اکبر علیخانی و همکاران
۷۵,۰۰۰ تومان ۶۳,۷۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
حکمت سیاسی اسلامی
مفاهیم بنیادین
جلد دوم

187

علی اکبر علیخانی و همکاران
۷۵,۰۰۰ تومان ۶۳,۷۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
حکمت سیاسی اسلامی
مفاهیم بنیادین
جلد سوم

186

علی اکبر علیخانی و همکاران
۷۵,۰۰۰ تومان ۶۳,۷۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
فرهنگ‌نامۀ تاریخی مفاهیم فلسفه
جلد دوم: الهیات

184

سرویراستاران: یوآخیم ریتر ـ کارلفرید گروندر ـ گتفرید گابریل
ویراستاران: محمدرضا حسینی بهشتی و بهمن پازوکی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
مجموعۀ آثار ابوعبدالرّحمن سُلَمی 
 جلد سوم

183

ابوعبدالرّحمن سُلَمی
گردآوری نصرالله پورجوادی و محمّد سوری
۸۵,۰۰۰ تومان ۷۲,۲۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
معمای زمان و حدوث جهان

182

غلامحسین ابراهیمی دینانی
۱۱۰,۰۰۰ تومان ۹۳,۵۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
پرسش از هستی یا هستیِ پرسش

181

غلامحسین ابراهیمی دینانی
۷۵,۰۰۰ تومان ۶۳,۷۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
حاشیة تعلیقه بر الهیات شرح تجریدِ احمدبن محمد خفری در مباحثِ 
قدرت و علم الهی

180

شمس‌الدین محمد‌بن‌نعمة‌الله گیلانی (ملاشمسا) مقدّمه، تصحیح و تعلیق سیدمحمدعلی دیباجی و حسن‌ محسنی‌راد
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
دگرگونی بنیادی فلسفۀ یونان 
در برخورد با شیوۀ اندیشۀ اسلامی

179

عبدالجواد فلاطوری
ترجمۀ محمدباقر تلغری‌زاده
ویراستار علمی: بهمن پازوکی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
عرفان استدلالی در شرح 
تمهید القواعد

178

صائن‌الدین علی‌بن محمد الترکه
شرح، تعلیقه و تنظیم حسن معلمی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
فتحُ مِفتاحِ الغَیب
شرح «مفتاحُ الغیب» صدرالدین محمد قونوی

177

محمدبن قطب‌الدّین الإزنیقی
مقدّمه و تصحیح اسماعیل جاری
۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۲۷,۵۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
Conception and Belief in Sadr al-Din Shirazi
Al-risala fi l-Tasawwur Wa-l-Tasdiq

176

Introduction, Translation and Commentary by Joep Lameer
۳۵,۰۰۰ تومان ۲۹,۷۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
أنوار التوحید
ویلیه شرح حدیث رأس الجالوت
عبدالصاحب محمدبن احمد النراقی
مقدّمه، تصحیح و تعلیق مهدی رضوی
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۷۵۰ تومان %۱۵ تخفیف
مفهوم‌نگاشت 
یک زبان فرمولی اندیشۀ محض
ساخته شده بر اساس الگوی زبان فرمولی علم حساب

174

گتلوب فرگه
به ضمیمۀ شرحی از آنتونی کنی
ترجمۀ طالب جابری
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۰۰۰ تومان %۱۵ تخفیف
صفحه ۱ از ۱۰ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰