توضیح الأشکال؛ شرح بر تحریر اصول اقلیدس

195

تألیف محمدمهدی نراقی
تصحیح و تعلیق امیر رضائی
دورۀ دوجلدی
۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱۲۶,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
فرهنگ فلسفه

194

مترجمان
شاپور اعتماد
غلامرضا اعوانی
شهین اعوانی
شهرام پازوکی
بهاء‌الدّین خرمشاهی
کامران ساسانی
بهزاد سالکی
ضیاء موحد

به سرپرستیِ
غلامرضا اعوانی
۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۸۰,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
تاریخ فلسفۀ معاصر غرب

193

تألیف بهمن پازوکی
۱۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
قسطاس الأفکار فی المنطق

192

شمس‌الدین سمرقندی
تصحیح، تقدیم و تحقیق اسدالله فلاحی
۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰۸,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
تأملاتی در منطق ابن‌سینا و سهروردی

191

ضیاء موحد
۲۴,۰۰۰ تومان ۲۱,۶۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
منطق و معرفت در اند‌یشۀ سهروردی 
شرح منطق حکمة‌الإشراق

190

تألیف مهدی عظیمی
۹۰,۰۰۰ تومان ۸۱,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
فلسفۀ قاره‌ای در قرن بیستم

189

تاریخ فلسفۀ غرب (انتشارات راتلیج)
جلد 8
ریچارد کرنی
ترجمۀ مریم خدادادی
۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰۸,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
حکمت سیاسی اسلامی
مفاهیم بنیادین
جلد هفتم

188

علی اکبر علیخانی و همکاران
۷۵,۰۰۰ تومان ۶۷,۵۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
حکمت سیاسی اسلامی
مفاهیم بنیادین
جلد دوم

187

علی اکبر علیخانی و همکاران
۷۵,۰۰۰ تومان ۶۷,۵۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
حکمت سیاسی اسلامی
مفاهیم بنیادین
جلد سوم

186

علی اکبر علیخانی و همکاران
۷۵,۰۰۰ تومان ۶۷,۵۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
فرهنگ‌نامۀ تاریخی مفاهیم فلسفه
جلد دوم: الهیات

184

سرویراستاران: یوآخیم ریتر ـ کارلفرید گروندر ـ گتفرید گابریل
ویراستاران: محمدرضا حسینی بهشتی و بهمن پازوکی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
مجموعۀ آثار ابوعبدالرّحمن سُلَمی 
 جلد سوم

183

ابوعبدالرّحمن سُلَمی
گردآوری نصرالله پورجوادی و محمّد سوری
۸۵,۰۰۰ تومان ۷۶,۵۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
معمای زمان و حدوث جهان

182

غلامحسین ابراهیمی دینانی
۱۱۰,۰۰۰ تومان ۹۹,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
پرسش از هستی یا هستیِ پرسش

181

غلامحسین ابراهیمی دینانی
۷۵,۰۰۰ تومان ۶۷,۵۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
حاشیة تعلیقه بر الهیات شرح تجریدِ احمدبن محمد خفری در مباحثِ 
قدرت و علم الهی

180

شمس‌الدین محمد‌بن‌نعمة‌الله گیلانی (ملاشمسا) مقدّمه، تصحیح و تعلیق سیدمحمدعلی دیباجی و حسن‌ محسنی‌راد
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
دگرگونی بنیادی فلسفۀ یونان 
در برخورد با شیوۀ اندیشۀ اسلامی

179

عبدالجواد فلاطوری
ترجمۀ محمدباقر تلغری‌زاده
ویراستار علمی: بهمن پازوکی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
عرفان استدلالی در شرح 
تمهید القواعد

178

صائن‌الدین علی‌بن محمد الترکه
شرح، تعلیقه و تنظیم حسن معلمی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
فتحُ مِفتاحِ الغَیب
شرح «مفتاحُ الغیب» صدرالدین محمد قونوی

177

محمدبن قطب‌الدّین الإزنیقی
مقدّمه و تصحیح اسماعیل جاری
۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۳۵,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
Conception and Belief in Sadr al-Din Shirazi
Al-risala fi l-Tasawwur Wa-l-Tasdiq

176

Introduction, Translation and Commentary by Joep Lameer
۳۵,۰۰۰ تومان ۳۱,۵۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
أنوار التوحید
ویلیه شرح حدیث رأس الجالوت
عبدالصاحب محمدبن احمد النراقی
مقدّمه، تصحیح و تعلیق مهدی رضوی
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
صفحه ۱ از ۱۰ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰