اعلام برنامه زمان‌بندی همایش بین‌المللی «طبیعی‌گرایی فلسفی و چالش‌های آن»

دبیرخانه همایش بین‌المللی «طبیعی‌گرایی فلسفی و چالش‌های آن» برنامه زمان‌بندی همایش را اعلام کرد

پوستر نهایی طبیعی گرایی

به گزارش دبیرخانه همایش بین‌المللی «طبیعی‌گرایی فلسفی و چالش‌های آن»، برنامه زمان‌بندی و دفترچه چکیده مقالات همایش که در روزهای شنبه تا چهارشنبه 14 الی 18 اسفندماه 1400 در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار خواهد شد، اعلام گردید.

برای دریافت برنامه کامل این همایش اینجا را کلیک کنید.

علاقه‌مندان به حضور در این همایش می‌توانند در ساعات تعیین‌شده از طریق لینک اختصاصی زیر در همایش شرکت کنند:

https://www.irip.ac.ir/u/133 (Conference Room)  

همچنین همایش از طریق لینک‌های اختصاصی زیر نیز به صورت زنده پخش می‌گردد.

https://www.irip.ac.ir/u/134

https://instagram.com/irip.ac.ir

برنامه تفصیلی همایش بین‌المللی «طبیعی‌گرایی و چالش‌های آن» به قرار زیر است:

 

شنبه 14 اسفند 1400

09:00 تا 10:00

سخنرانی

احمدحسین شریفی

سخنرانی افتتاحیه و خوش‌آمدگویی

(Tehran) 09:00 - 10:00
(GMT) 05:30 - 6:30

شنبه 14 اسفند 1400

10:00 تا 11:00

سخنرانی

سید نصراللّه موسویان

طبیعی‌گرایی درباره «درباره‌گی 

(Tehran) 10:00–11:00
(GMT) 06:30–07:30

شنبه 14 اسفند 1400

11:15 تا 12:15

سخنرانی

ابوتراب یغمایی

صیرورت طبیعی شده

(Tehran) 11:15–12:15
(GMT) 07:45–08:45

شنبه 14 اسفند 1400

13:30 تا 14:30

سخنرانی

نرگس نظرنژاد

طبیعی گرایی و امکان معرفت از منظر الوین پلاتینگا

(Tehran) 13:30–14:30
(GMT) 10:00–11:00

شنبه 14 اسفند 1400

14:30 تا 15:30

سخنرانی

میثم محمدامینی

ارزش باریِ علم و طبیعت گرایی اخلاقی

(Tehran) 14:30–15:30
(GMT) 11:00–12:00

شنبه 14 اسفند 1400

15:45 تا 16:45

سخنرانی

شهرام پازوکی

طبیعی انگاری فیلسوفان متقدم یونانی از منظر عارفان و حکمای اشراقی

(Tehran) 15:45–16:45
(GMT) 12:15–13:15

شنبه 14 اسفند 1400

16:45 تا 17:45

سخنرانی

زهرا زرگر

آیا علم می تواند طبیعت گرایی فلسفی را به چالش بکشد؟ تأمّلی بر رابطه طبیعت گرایی فلسفی و روش شناختی

(Tehran) 16:45–17:45
(GMT) 13:15–14:15

شنبه 14 اسفند 1400

17:45 تا 18:45

سخنرانی

حامد بیکران بهشت

آیا طبیعت گرایی روش شناختی موجه است

(Tehran) 17:45–18:45
(GMT) 14:15–15:15

یکشنبه 15 اسفند 1400

09:00 تا 10:00

سخنرانی

Graham Oppy

What Is Naturalism?

(Tehran) 09:00–10:00
(GMT) 05:30–06:30

یکشنبه 15 اسفند 1400

10:00 تا 11:00

سخنرانی

Diane Proudfoot

Naturalizing Intelligence, Turing-Style

(Tehran) 10:00–11:00
(GMT) 06:30–07:30

یکشنبه 15 اسفند 1400

11:15 تا 12:15

سخنرانی

Cathy Legg

Naturalizing Intellectualism: A Peircean Pragmatist Account

(Tehran) 11:15–12:15
(GMT) 07:45–08:45

یکشنبه 15 اسفند 1400

13:30 تا 14:30

سخنرانی

Tim Williamson

Naturalism and Mathematics

(Tehran) 13:30–14:30
(GMT) 10:00–11:00

یکشنبه 15 اسفند 1400

14:30 تا 15:30

سخنرانی

Gary Kemp

Naturalism and the Dissemination of Knowledge

(Tehran) 14:30–15:30
(GMT) 11:00–12:00

یکشنبه 15 اسفند 1400

15:45 تا 16:45

سخنرانی

Stephen Law

Theism vs. Naturalism

(Tehran) 15:45–16:45
(GMT) 12:15–13:15

یکشنبه 15 اسفند 1400

16:45 تا 17:45

سخنرانی

Hilary Kornblith

A Naturalistic Approach to Moral Epistemology

(Tehran) 16:45–17:45
(GMT) 13:15–14:15

یکشنبه 15 اسفند 1400

18:00 تا 19:00

سخنرانی

Anjan Chakravartty

Naturalizing Scientific Metaphysics: Epistemological Challenges

(Tehran) 18:00–19:00
(GMT) 14:30–15:30

یکشنبه 15 اسفند 1400

19:00 تا 20:00

سخنرانی

Brian Leiter

Nietzsche’s Naturalism

(Tehran) 19:00–20:00
(GMT) 15:30–16:30

دوشنبه 16 اسفند 1400

09:00 تا 10:00

سخنرانی

Alex Miller

Kripkenstein’s Monster is Alive and Well!

(Tehran) 09:00–10:00
(GMT) 05:30–06:30

دوشنبه 16 اسفند 1400

10:00 تا 11:00

سخنرانی

Daniel Hutto

Naturalism – Why be Relaxed?

(Tehran) 10:00–11:00
(GMT) 06:30–07:30

دوشنبه 16 اسفند 1400

11:15 تا 12:15

سخنرانی

Kirk Michaelian

Against Perrin’s Embodied Causalism: Still No Evidence for the Necessity of Appropriate Causation

(Tehran) 11:15–12:15
(GMT) 07:45–08:45

دوشنبه 16 اسفند 1400

13:30 تا 14:30

سخنرانی

Isidora Stojanovic

Valence Asymmetries in Thick Terms

(Tehran) 13:30–14:30
(GMT) 10:00–11:00

دوشنبه 16 اسفند 1400

14:30 تا 15:30

سخنرانی

Nick Zangwill

Cartesian Anti-naturalism

(Tehran) 14:30–15:30
(GMT) 11:00–12:00

دوشنبه 16 اسفند 1400

15:45 تا 16:45

سخنرانی

Quassim Cassam

Epistemology Radicalized

(Tehran) 15:45–16:45
(GMT) 12:15–13:15

دوشنبه 16 اسفند 1400

16:45 تا 17:45

سخنرانی

Paul Boghossian

Normativity’s Challenge to Naturalism

(Tehran) 16:45–17:45
(GMT) 13:15–14:15

دوشنبه 16 اسفند 1400

18:00 تا 19:00

سخنرانی

Paul Horwich

Naturalism and the ‘Linguistic Turn’

(Tehran) 18:00–19:00
(GMT) 14:30–15:30

دوشنبه 16 اسفند 1400

19:00 تا 20:00

سخنرانی

Peter Hylton

Naturalism and Tolerance

(Tehran) 19:00–20:00
(GMT) 15:30–16:30

دوشنبه 16 اسفند 1400

20:00 تا 21:00

سخنرانی

Helen Longino

What Sort of Naturalism Should We Pursue?

(Tehran) 20:00–21:00
(GMT) 16:30–17:30

سه شنبه 17 اسفند 1400

09:00 تا 10:00

سخنرانی

Philip Pettit

Judgment, Reasoning and Naturalism

(Tehran) 09:00–10:00
(GMT) 05:30–06:30

سه شنبه 17 اسفند 1400

10:00 تا 11:00

سخنرانی

Heather Dyke

Naturalising the Philosophy of Time

(Tehran) 10:00–11:00
(GMT) 06:30–07:30

سه شنبه 17 اسفند 1400

11:15 تا 12:15

سخنرانی

Victoria McGeer

Making Responsible: The Shaping of Moral Capacities

(Tehran) 11:15–12:15
(GMT) 07:45–08:45

سه شنبه 17 اسفند 1400

13:30 تا 14:30

سخنرانی

Simon Blackburn

Pragmatism as an Offshoot of Naturalism

(Tehran) 13:30–14:30
(GMT) 10:00–11:00

سه شنبه 17 اسفند 1400

14:30 تا 15:30

سخنرانی

Stephen Mumford

Naturalistic Emergence

(Tehran) 14:30–15:30
(GMT) 11:00–12:00

سه شنبه 17 اسفند 1400

15:45 تا 16:45

سخنرانی

Anandi Hattiangadi

Norms, Normativity, and Naturalism

(Tehran) 15:45–16:45
(GMT) 12:15–13:15

سه شنبه 17 اسفند 1400

16:45 تا 17:45

سخنرانی

Peter Van Inwagen

Considerations on Naturalism

(Tehran) 16:45–17:45
(GMT) 13:15–14:15

سه شنبه 17 اسفند 1400

18:00 تا 19:00

سخنرانی

David Papineau

Quine and Contemporary Philosophical Naturalism

(Tehran) 18:00–19:00
(GMT) 14:30–15:30

سه شنبه 17 اسفند 1400

19:00 تا 20:00

سخنرانی

Daniel Dennett

Choosing Naturalism as a Starting Point

(Tehran) 19:00–20:00
(GMT) 15:30–16:30

سه شنبه 17 اسفند 1400

20:00 تا 21:00

سخنرانی

Muhammad Legenhausen

The Islamicization of Naturalism

(Tehran) 20:00–21:00
(GMT) 16:30–17:30

چهارشنبه 18 اسفند 1400

09:00 تا 09:30

سخنرانی

Tony Cheng

McDowellian Naturalism and Strong Emergence

(Tehran) 09:00–09:30
(GMT) 05:30–06:00

چهارشنبه 18 اسفند 1400

09:45 تا 10:15

سخنرانی

Kerim Can Kıraç

A Strong Emergentist View on Naturalism: A Unifying Picture Without Physicalism

(Tehran) 09:45–10:15
(GMT) 06:15–06:45

چهارشنبه 18 اسفند 1400

10:30 تا 11:00

سخنرانی

Thomas J. Spiegel

Why Naturalism Cannot (Merely) Be an Attitude

(Tehran) 10:30–11:00
(GMT) 07:00–07:30

چهارشنبه 18 اسفند 1400

11:30 تا 12:00

سخنرانی

Petar Nurkić

What Does Lassie Know? Cognitive Ethology and Epistemic Games

(Tehran) 11:30–12:00
(GMT) 08:00–08:30

چهارشنبه 18 اسفند 1400

12:15 تا 12:45

سخنرانی

Tomasz Stefaniuk

Naturalism in Modern European Philosophy of the 17th and 18th Centuries

(Tehran) 12:15–12:45
(GMT) 08:45–09:15

چهارشنبه 18 اسفند 1400

13:00 تا 13:30

سخنرانی

Jessica D. Bicking

MIND THE GAP: The Explanatory Gap and the Promise of Applied Phenomenology in the Cognitive Sciences

(Tehran) 13:00–13:30
(GMT) 09:30–10:00

چهارشنبه 18 اسفند 1400

15:00 تا 15:30

سخنرانی

Franco Manni

The Confutation of the “Pure Nature" System

(Tehran) 15:00–15:30
(GMT) 11:30–12:00

چهارشنبه 18 اسفند 1400

15:45 تا 16:15

سخنرانی

Justin Peterson Holder

Neither Individuals nor Relations? A Criticism of Ontic Structural Realism from a Naturalistic Stance

(Tehran) 15:45–16:15
(GMT) 12:15–12:45

چهارشنبه 18 اسفند 1400

16:30 تا 17:00

سخنرانی

Ozer Turker

Why Must an Adequate Naturalism Accommodate Substantial Normative Notions?

(Tehran) 16:30–17:00
(GMT) 13:00–13:30

چهارشنبه 18 اسفند 1400

17:30 تا 18:00

سخنرانی

Justin Remhof

Introducing Nietzsche’s Naturalized Metaphysics

(Tehran) 17:30–18:00
(GMT) 14:00–14:30

چهارشنبه 18 اسفند 1400

18:15 تا 18:45

سخنرانی

Mousa Mohammadian

Theoretical Virtue in Science and Metaphysics: A Proposal for Naturalized Metaphysics

(Tehran) 18:15–18:45
(GMT) 14:45–15:15

چهارشنبه 18 اسفند 1400

19:00 تا 19:30

سخنرانی

Omid Karimzadeh

Moore’s Open Question Argument and Intension-Extension Conflation

(Tehran) 19:00–19:30
(GMT) 15:30–16:00

شایان ذکر است جدول زمانی برنامه همایش به صورت زیر تنظیم شده است:

14 اسفند: سخنران‌های مدعو (فارسی)

15- 17 اسفند: سخنران‌های مدعو (انگلیسی)

18 اسفند: چکیده‌های پذیرش‌شده (انگلیسی)

همچنین، علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت همایش مراجعه نمایند. 

۱۴ اسفند ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.