اعضای کارگروه

عسکر دیرباز
(رئیس مؤسسه و رئیس کارگروه)

سیداحمد غفاری قره‌باغ
(معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و دبیر کارگروه)

احمدحسین شریفی
(رئیس دانشگاه قم)

مرتضی توکلی محمدی
(نماینده حقوقی و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه)

قدرت الله قربانی
(نماینده انجمن‌های علمی و عضو هیئت علمی دانشگاه خورزمی)

فاطمه شهیدی
(عضو هیئت علمی گروه مطالعات ابن‌سینا)

لیلا کیان‌خواه
( عضو هیئت علمی گروه مطالعات ابن‌سینا)

مهدی عبداللهی
(مدیرگروه فلسفه علوم انسانی)