گروه پژوهشی فلسفه (غرب)

 

گروه پژوهشی فلسفه غرب موسسه دارای 6 عضو هیئت علمی است. مدیر گروه دکتر بهمن پازوکی با مرتبه علمی استادیاری است.


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ دی ۱۳۹۸ ۲۰:۳۰
بهمن پازوکی - 001

تاریخ بروزرسانی : ۶ آبان ۱۳۹۸ ۱۹:۰۰
مینو حجت - 001

تاریخ بروزرسانی : ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۰۳
امیرحسین خداپرست - 001

تاریخ بروزرسانی : ۲۸ دی ۱۳۹۸ ۲۰:۲۸
سید مسعود زمانی - 001

تاریخ بروزرسانی : ۲۸ دی ۱۳۹۸ ۲۰:۲۸
غلامرضا نظریان - 001

تاریخ بروزرسانی : ۲۸ دی ۱۳۹۸ ۲۰:۲۵