گروه پژوهشی مطالعات علم

اعضای هیئت علمی گروه پژوهشی مطالعات علم

گروه پژوهشی مطالعات علم مؤسسه اکنون دارای 5 عضو هیئت علمی است و مدیر گروه، آقای دکتر حسین شیخ‌رضایی با مرتبه علمی استادیاری است.


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ آذر ۱۴۰۰ ۱۰:۵۱