گروه پژوهشی مطالعات علم

اعضای هیئت علمی گروه پژوهشی مطالعات علم

گروه پژوهشی مطالعات علم مؤسسه اکنون دارای 4 عضو هیئت علمی است و مدیر گروه، آقای دکتر حسین شیخ‌رضایی با مرتبه علمی استادیاری است.


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۳:۱۸
رسانه جدید

تاریخ بروزرسانی : ۲۷ تیر ۱۴۰۰ ۱۳:۴۸
حسین شیخ‌رضایی - 001

تاریخ بروزرسانی : ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۰۸
حسن میانداری - 001

تاریخ بروزرسانی : ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۰۹
رسانه جدید

تاریخ بروزرسانی : ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۸:۱۱