صفحه نخست » گروه های پژوهشی » مطالعات علم

گروه پژوهشی مطالعات علم

اعضای هیئت علمی گروه پژوهشی مطالعات علم

گروه پژوهشی مطالعات علم مؤسسه  اکنون دارای 3 عضو هیئت علمی است و مدیر گروه، آقای دکتر شاپور اعتماد با مرتبه علمی دانشیاری است.


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۳۷
شاپور اعتماد - 001

تاریخ بروزرسانی : ۶ آبان ۱۳۹۸ ۱۹:۰۷
حسین شیخ‌رضایی - 001

تاریخ بروزرسانی : ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۰۸
حسن میانداری - 001

تاریخ بروزرسانی : ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۰۹