آدرس الکترونیک: oic@irip.ac.ir

شماره تلفن های موسسه:

67238000رئیس مؤسسه (آقای دکتر احمدحسین شریفی)

67238202

روابط عمومی

67238208


معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی ( آقای دکتر اسماعیل علی‌خانی)

67238221

 

- مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (آقای مهندس سید حسین نبوی)

67238238

- کارشناسان کتابخانه (خانم سارا اروجی- آقای حسین آقاجان)

67238211

- مدیر انتشارات (آقای نوید عابدینی)

67238244
- نشریه جاودان خرد (سرکار خانم دکتر کاظم پور)

67238264
- آموزش آزاد (آقای سجاد افشار)

67238252
- پژوهش (آقای دکتر حسین رستمی جلیلیان)

67238250

 

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی (آقای دکتر سیدعلیرضا مصطفوی)
67238202 

 

- مدیر امور اداری (آقای سعید عندلیب)

67238213
- مدیر امور مالی (آقای محسن حسنی)

67238224

 

نشانی تهران:

تهران، خیابان نوفل لوشاتو، کوچه شهید آراکلیان، شماره 4، کد پستی: 14816-11336

 

نشانی واحد قم:

قم، زنبیل آباد، 20 متری فجر، خیابان دانش، دانش 3، شماره 71

025-32941251

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ ۱۰:۱۵

نقشه


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ۱۶:۰۵