موسسه حکمت و فلسفه ایران|همایش‌ها|برگزارشده|سهروردی و احیای حکمت فهلوی|بررسی و نقدی بر آرا جان والبریج در حوزه سهروردی پژوهی

بررسی و نقدی بر آراء جان والبریج در حوزۀ سهروردی‌پژوهی

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی

بررسی و نقدی بر آراء جان والبریج در حوزۀ سهروردی‌پژوهی 

دکتر زهرا زارع

(پژوهشگر حوزۀ ادیان و عرفان)

 

دانلود فایل تصویری

دکتر زهرا زارع


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ۰۲:۰۷