موسسه حکمت و فلسفه ایران|همایش‌ها|برگزارشده|سهروردی و احیای حکمت فهلوی|اسلامی ساختن فلسفه اسلامی فلسفه یونانی وارد را

اسلامی ساختن فلسفه اسلامی فلسفه یونانی وارد را

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی

اسلامی ساختن فلسفه اسلامی فلسفه یونانی وارد را؛ منجرّ به تأسیس فلسفۀ اسلامی بالمعنی الاعمّ

استاد منوچهر صدوقی سُها

(استاد حکمت و فلسفۀ اسلامی)

 

دانلود فایل تصویری

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی - استاد صدوقی سها


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ۰۳:۲۴