موسسه حکمت و فلسفه ایران|همایش‌ها|برگزارشده|سهروردی و احیای حکمت فهلوی|بررسی تمثیل ودایی خورشید در پرتو فلسفه اشراق

بررسی تمثیل ودایی خورشید در پرتو فلسفه اشراق

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی

بررسی تمثیل ودایی خورشید در پرتو فلسفه اشراق

دکتر اسماعیل رادپور

(پژوهشگر مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران)

 

دانلود فایل تصویری

دکتر اسماعیل رادپور

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ۰۲:۰۴