محبت در میان انوار قاهره در نزد سهروردی

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی

محبت در میان انوار قاهره (امشاسپندان) در نزد سهروردی

دکتر نصرالله پورجوادی

(استاد حکمت و فلسفه)

 

دانلود فایل تصویری

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی - دکتر پورجوادی

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ ۱۴:۵۷