جایگاه بحث مغالطه در منطق سهروردی

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی

جایگاه بحث مغالطه در منطق سهروردی

دکتر سیماسادات نوربخش

(مدرس فلسفه)

 

دانلود فایل تصویری

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی - دکتر سیماسادات نوربخش

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ۲۱:۱۴