جایگاه خُرّه و رای در حکمت اشراق

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی

جایگاه خرّه (فرّه) و رای در حکمت اشراق

دکتر کلثوم غضنفری

(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

و زهرا ثبوت (سخنران)

(پژوهشگر حوزۀ تاریخ و زبانهای باستانی)

 

دانلود فایل تصویری

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی - زهرا ثبوت


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ۰۳:۱۸